ایران از لحاظ ازادی مطبوعات در میان 197کشور رده 191 را به خود اختصاص داد

بر اساس گزارش سالانه فریدم هاوس یا خانه آزادی، دررابطه با شرایط مطبوعات در سال ۲۰۱۲ میلادی، که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت انتشار یافت، جمهوری اخوندی حاکم بر ایران یکی از بدترین دولت ها در این زمینه ازادی مطبوعات است.

این نهاد که وضعیت رسانه‌های 197 کشور جهان را برسری کرده کرده، ایران همراه با کوبا در رتبه 191 یعنی بالاتر از کشورهای ترکمنستان، کره شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس قرار گرفته اند.

این گزارش کشورهای جهان را از نظر سطح آزادی مطبوعات به سه گروه آزاد، نسبتا آزاد و غیرآزاد تقسیم کرده که ایران در گروه غیرآزاد قرار گرفته است. در مجموع مطبوعات در ۶۳ کشورجهان آزاد، در ۷۰ کشور جهان نسبتا آزاد و در ۶۴ کشور جهان غیر آزاد ارزیابی شده است.

فریدم هاوس یک ارگان غیردولتی در آمریکاست که در سال ۱۹۴۱ تاسیس شد و در زمینه تحقیقات و پشتیبانی از دمکراسی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. این سازمان سالیانه رتبه کشورها را از نظر میزان دمکراتیک بودن آنها تهیه و منتشر می‌کند.

سازمان های مدافع آزادی بیان جهانی بارها جمهوری اسلامی ایران را در ردیف بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات قرار داده اند. با توجه به این که 52 روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران زندانی هستند این کشور بزرگترین زندان روزنامه نگاران نامیده شده است.

پیش از این سازمان گزارشگرهای بدو ن مرز ایران را در رده 174 از 179 کشور قرار داده یود.

متن اصلی گزارش را اینجا بخوانید. کلیک کنید