ایران با شِدت به فعالیت جاسوسی در سوئد ادامه میدهد

irans ambassadپلیس امنیتی سوئد، سپو، در گزارش سالانه ۲۰۱۲ خود ایران را به عنوان کشوری که به شدت فعالیت های جاسوسی در این کشور را دنبال میکند معرفی میکند.

در این گزارش امده است که ایران، پس از اعمال تحریمهای سازمان ملل وغرب علیه این کشور، در رابطه با برنامه هسته ای، به شدت تلاش میکند از طرق غیر قانونی وسائل و تکنولوژی مورد استفاده سلاح اتمی را بدست اورد.

پلیس امنیتی سوئد همچنین اشاره میکند که ایران به راهای غیر قانونی دیگر از جمله قاچاق وسائل مورد نیاز تهیه سلاح اتمی پرداخته. بر اساس این گزارش در سپتامبر سال گذشته مقامات گمرک سوئد موفق به کشف محموله ای به سمت ایران شدند که برای استفاده در تولید سلاح هسته ای به کار برده میشد. این گزارش میافزاید که در همین رابطه فردی نیز دستگیر و در دادگاه محاکمه شد.

اشاره این گزارش به محکومیت فرد ایرانی به نام شهاب قصری مقیم سوئد است، که در فوریه امسال در دادگاهی در شهر لوند به اتهام تلاش برای قاچاق پمپ هائی که در غنی سازی اورانیوم قابلیت استفاده دارند به سه ماه زندان محکوم شد. این محموله به ادرس جعلی به سمت دوبی و سپس به ایران پست شده بوده بود.