ایران: رژیم در هفته گذشته ۳۱ زندانی را اعدام کرد

رژیم ایران روز گذشته پنج زندانی از جمله سه نفر از قومیت بلوچ را در زندان مرکزی شهر یزد اعدام کرد.

این سه به نام های صبور شاه بخش، امیر رامشک و عبدالبصیر بیجام(توتازهی)

شناسایی شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده به ”اتحادانجمنها برای  ایران آزاد” یکی از قربانیان شهروند افغانستان بود.

رژیم در همان روز دو زندانی بلوچ دیگر را در زندان وکیل آباد مشهد اعدام کرد. هویت یکی از قربانیان نوراحمد زروزهی (نهطانی) بود.

بنا بر گزارش‌ها، رژیم حداقل ۳۱ اعدام را بین شنبه و پنجشنبه هفته گذشته انجام داده است. ۲۰ نفر از قربانیان بلوچ های استان سیستان و بلوچستان هستند که اعتراضات مردمی علیه رژیم در آنجا شدیدترین بوده است.

رژیم همچنین قصد دارد در چند روز آینده چندین اعدام را انجام دهد. بنا بر گزارش ها، حداقل ۱۴ زندانی در زندان های شهرهای ارومیه، ورامین و یزد برای اجرای حکم اعدام خود به اعدام منتقل شده اند.

موج جدید اعدام ها در ایران پاسخ رژیم به قیام مردمی است که از شهریور گذشته ادامه دارد. در هفته‌های اخیر، کارگران چندین بخش کلیدی از جمله صنعت گاز و نفت با اعتصاب‌های سراسری به اعتراضات پیوسته‌اند.

مسعود کیانی، مشاور ”اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد” درمسائل اتحادیه اروپا، درباره اعدام‌های این هفته می‌گوید: ”رژیم وحشت زده است. زمانی که نتواند اعتراضات را با سرکوب وحشیانه سرکوب کند، به سرعت پایان خود را نزدیک می بیند.رژیم درتلاشی مذبوحانه برای ایجاد فضای ترس در جامعه، اعدام ها را تشدید می کند و واز این طریق خیزش مردمی را متوقف می کند. 

سوئد و اتحادیه اروپا باید به همراه سایر متحدانشان در سازمان ملل متحد برای ارجاع جنایات حقوق  بشری سیستماتیک واستفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای کیفرخواست رهبران رژیم در  یک دادگاه بین المللی اقدام کنند”.