نظام حاکم بر ایران به دنبال جایگزین برای نوری‌المالکی

رژیم ایران متقاعد شده است که نخست وزیر دست نشانده اش در عراق نمیتواند نقش مورد قبول ایران را بخوبی بازی کند و به دنبال جایگزین برای وی میباشد.

خبرگزاری رویتر از قول یک مقام بلند پایه رژیم که نخواسته نامش فاش نوشت: نوری‌المالکی قادر نیست اتحاد در میان نیروهای سیاسی عراق را ایجاد کند که بتواند با نیروی “داعش” مقابله کند به همین منظور در حال گفتگو با دیگر نیروها به دنبال یافتن جایگزی بدنبال پیدا کردن جایگزین و برکننی برای اوست.

این مقام رژیم گفته است که تعداد زیادی برای این جایگزینی وجود ندارد که بتواند در میان نیروهای مختلف اتحاد ایجاد کرده و با گروه “داعش” مبازه کند، اما سفارت ایران در گفتگو با دیگر نیروهای عراقی بدنبال یافتن جایگزین است.

این مقام رژیم افزوده است که اکنون ایت الله سیستانی که قبلا با این طرح مخالفت کرده است اکنون با خواست ایران موافقت کرده است.

یک مقام عراق نیز که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفته است که ایران از اتحاد نیروهای عراقی بیشتر سود میبرد تا در کنار مالکی بماند.

پیش از این مقامات امریکائی از مالکی خواسته بودند از مقام خود استعفا دهد، اما مالکی گفته است قصد کنارگیری ندارد.

روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنالمزنیز روز سه شنبه 14 مرداد،از تحرکات دولت آمریکا برای برکناری نوری المالکی، نخست وزیر عراق از قدرت خبرداد.

بر اساس این گزارش، مقامات آمریکایی طی هفته گذشته دیدارهایی با فرمانداران، سران قبایل و سایر سیاستمداران عراقی در شهر «اربیل» با موضوع جذب و سازمان‌دهی مبارزان سنّی در چهار استان سنّی‌نشین جهت مقابله با گروه «داعش» داشته‌اند که این مقام‌ها بر لزوم کناره‌گیری مالکی از قدرت برای مشارکت در این امر تأکید کرده‌اند.

لازم به ذکر است که نظام پلید جمهوری اسلامی مستمرا تلاش می کند که قیامهای مردم انقلابی و بپا خواسته ی عراق را به داعش وصل کند. در همین رابطه پیشتر سایت اتحاد انجمنها برای ایران آزاد گزارش ویژه و مشروحی در مورد گروههای مسلح انقلابی و مردمی عراق در نبرد با دولت مالکی را منتشر کرده بود.