ایران پایگاه موشکی جدید برای ازمایش موشکهای بالستیک احداث کرده

بر اساس گزارشی که امروز پنجشنبه ۱۷ مرداد منتشر شد ایران پایگاه جدید ازمایش موشکهای بالستیکی احداث کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که مرکز بازرسی اطلاعاتی جینز (Janes Intelligence Review) گزارشی را از تجزیه تحلیل عکسهای ماهواراه ای منتشر کرده است که بر اساس ان ایران در طی سه سال گذشته مرکز جدیدی را “در نزدیکی شاهرود” برای ازامایش موشکهای بالستیکی احداث کرده که شامل بخش ازمایش و پرتاب موشک و یک بخش اداری و پشتیبانی است.

این گزارش تنها چند هفته پس از انکه مقامات ایران اعلام داشتند یک مرکز فضائی را افتتاح کنند منتشر میشود.

غرب بیم ان دارد که ایران از تکنولوژی موشکهای بالستیک برای حمل کلاهکهای هسته ای استفاد کند.

ایران پیش از این در ماه ژانویه توان موشکی خود را با فرستادن میمونی به فضا ، بنا به گفته مقاماتبازگرداندن زنده ان، به نمایش گذاشته بود.

بر اساس این گزارش این پایگاه نهایتا جایگزین دو پایگاهی که قبلا برای این منظور احداث شده بود خواهد شد.