ایرج مصداقی درخدمت کیست؟

بهرام رحمانی

”ابلهامردا

عدوی تو نیستم من

انکار توام” (احمد شاملو)

اخیرا ایرج مصداقی طی برنامه‌ای طولانی در تلویزیون میهن آقای بهبهانی پس از توهین‌های شخصی به من، همه کمونیست‌ها و مجاهدین و همه مبارزان سرنگونی جمهوری اسلامی را ناسزا‌باران کرده است. 

ادامه مطلب را درلینک زیر مطالعه کنید:

ایرج مصداقی در خدمت کیست؟