بابک زنجانی کیست؟

نام بابک زنجانی بیشتر از زمانی روی زبانها افتاد که احمدی نژاد در قضیه استیضاح وزیرش برادران لاریجانی را به فساد مالی متهم کرد و در این رابطه از بابک زنجانی به نام “ز” نام برد.وی اخیرا به عنوان دلال نفتی رژیم جمهوری اسلامی در لیست سیاه امریکا قرار گرفت و اتحادیه اروپا نیز او را قبلا وارد لیست خود کرده بود. اما بابک زنجانی کیست؟

برای دیدن ویدئو کلیپهای بیشتر به گالری ویدئو مراجع کنید. فشار دهید

http://video.fffi.se/#275