بادبان – باید شخص مارتين کوبلر در مقابل دادگاه عدالت قرار بگيرد

نماینده ویژه سازمان ملل در عراق مارتین کوبلر در کمال وقاحت و بی شرمی مجاهدین را به نقض حقوق بشر در کمپ لیبرتی متهم کرده است!!! مگر سازمان ملل و ايالات متحده مسئول سلامتی و امنيت ساکنان نیستند؟! بجای این اظهارت مطبوع طبع و مقبول نظر رژیم، چرا مارتین کوبلر از دولت عراق تقاضای باز کردن درهای زندان ليبرتی  بروی خبرنگاران و رسانه های بین المللی را نمی کند و به سازمانهای غيردولتی و ديگر سازمانهای انسان دوست اجازه ديدار و مشاهده وضعيت فلاکت بار بهداشتی، درمانی و معيشتی ساکنان را نمی دهد ؟!

اگر مارتین کوبلر از تأمين امنيت آنها ناتوان بوده در اينصورت بايد سریع استعفاء می داد و آنها را در محل امنی قرار می داد، این که نمی شود کسانی که امورشان را به سازمان ملل متحد سپرده اند، این طور مورد تهاجم قرار بگیرند! حمله به آنها شرم آور است، باید شخص مارتين کوبلر در مقابل  دادگاه عدالت قرار بگيرد و حسابرسی شود. بعد از سه حمله موشکی به کمپ ليبرتی در عراق که 10 کشته و بيش از 170تن زخمی در ميان ساکنان به جای گذاشت، تا کنون هيچ اقدام امنيتی برای حفاظت از جان و سلامت ساکنان صورت نپذيرفته است حالا آقای کوبلر به صندلی راحت سازمان ملل یله داده و از نقض حقوق بشر از طرف مجاهدین حرف می زند؟!

عیب آدمهایی مثل کوبلر این است که ترازوی سازمان ملل را بدست گرفتند و با اوزانی که به جنایتکاران تعلق دارد حقوق بشر را وزن می کنند ای کاش کمی هم انسانیت و حق و حقوق و انصاف و مروت را وزن می کرد ولی درد این است که فقط حرفهای نوری مالکی و آخوندهای جنایت پیشه را وزن می کند و ترازوی کوبلر فقط در برابر حق و حقوق حاکمان حساسیت دارد و آنجا که پای واقعیات اساسی و حقوق انسانی پناهندگان پیش می آید یکباره حساسیت خود را از دست می دهد، و دریغا که معانی و مفاهیمی مثل حقوق بشر در روزگار ما تجزیه پذیر شدند! نام هذیان هم نمی شود به این حرفهای کوبلر نهاد زیرا هذیان مهوع نیست و حال آنکه این حرفها هر شنونده ای را دچار تهوع می کند