بازداشت دکتر هانی یازرلو، از خانواده های مجاهدان اشرفی

بنا بر گزارشات منتشر شده، دژخیمان رژیم آخوندی به منزل دکتر هانی یازرلو، از خانواده های مجاهدان اشرفی یورش برده و او را بازداشت کردند.

هانی یازرلو پیش تر در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل مسکونی خود بازداشت و پس از چند ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد گردیده بود