بازداشت سه کارمند دیوان محاسبات اصفهان در جنگ جناحهای رژیم

روز چهارشنبه ۲۸ فروردین در ساعت ۱۰ صبح ماموران نیروی انتظامی رژیم با حکم قوه قضائیه وارد ساختمان دیوان محاسبات شده و سه نفر از کارمندان این اداره را بازداشت نمودند. در بین کارمندان این اداره شایعه شده است این افراد در جریان یک اختلاس بزرگ که در سازمان تربیت بدنی رخ داده است، دخیل بوده اند.

همچنین برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که این کارمندان با مرتضی تمدن استاندار تهران و یکی از معاونینش ارتباط نزدیکی داشته اند. یکی از کارمندان این اداره میگوید علیرغم آنکه این افراد از کارمندان بلند پایه اداری نبودند اما معاون تمدن برای دیدار آنها به دیوان محاسبات اصفهان نیز می آمد. افراد بازداشت شده رضا غلامپور، فرید ساعدی و حسین شهابی نام دارند