بازداشت فعالین مدنی آذربایجانی

قلعه بابک

قلعه بابک

بنا بر گزارش رسیده نیروی انتظامی شهرستان کلیبر، از حضور جمعی از فعالین مدنی در قلعه بابک جلوگیری و تعدادی از انها را بازداشت کردند.

بنا به اطلاع دریافتی، صبح روز جمعه ۱۰ مرداد، مأموران انتظامی امنیتی شهر کلیبر  دهها تن را که قصد صعود به قلعه بابک واقع در این شهر را داشتند متوقف و پس از تفتیش , اقدام به بازداشت چند ساعته تعدادی از آنها نمودند.

این گزارش همچنین اضافه میکند که  مأمورین در این اقدام امنیتی مدارک و وجوه نقدی بازداشت شدگان را نیز ضبط کرده اند.

اسامی برخی از بازداشت شدگان آیدین ذاکری،میثم جولانی، مرتضی پروین،حبیب نگهبان و مرتضی قدرتی از اعلام شده است.

صبح روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه نیز که جمعی از فعالان مدنی اردبیل قصد رفتن به شهر کلیبر را داشتند از سوی ماموران امنیتی اردبیل بازداشت و پس از اخذ چندین ساعت بازجویی آزاد شده‌اند.

سجاد جولانی، میثم جولانی، علی جولانی، مرتضی پروین، مرتضی قدرتی، محمد خاکپور، حبیب نگهبان و سجاد کرامتی نیا از جمله بازداشت شدگان روز پنج شنبه هستند.