بازداشت چهار تن دیگر از فعالین کارگری در سنندج

مبارزات کارگریطبق گزارش کمیته های کارگری در سنندج، چهار تن دیگر از فعالین کارگری به نام های “آرام زندی، فردین قادری، شاهپور حسینی و جلیل محمدی” توسط نیروهای رژیم در سنندج بازداشت شدند.

گزارش رسیده به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی حاکی از آن است که ساعت یک بعدازظهر پنجشنبه، آرام زندی، فردین قادری و شاهپور حسینی، سه تن از فعالین کارگری سنندج در جاده “بهاران”، پس از دستور ایست ماموران  سرکوبگر رژیم و تیراندازی هوایی، همراه با اذیت و آزار وحشیانه، بازداشت شدند.

قابل ذکر است که راننده تاکسی حامل این سه تن نیز به مدت چهار ساعت در بازداشت نیروهای امنیتی بسر برد و سپس آزاد گردید.

همچنین پنجشنبه شب جلیل محمدی دیگر فعال کارگری، توسط نیروهای امنیتی رژیم دستگیر گردید.