بازداشت ۲ ایرانی به اتهام حمل موادمخدر درمرز عراق

این دو نفر به محض ورود به خاک عراق از سوی دایره مبارزه با مواد مخدر عراق بازداشت و پس از تشکیل پرونده به دادگاه ارجاع شدند.

رسانه های عراق هر از چندی اخباری در خصوص دستگیری مسافران ایرانی به اتهام همراه داشتن مواد مخدر منتشر می کنند.

پلیس و دستگاه قضایی عراق برخوردهای بسیار سختی با دارندگان مواد مخدر دارند و معمولا این افراد علاوه بر ضرب و جرح بدو دستگیری به زندان های طولانی و با شرایط دشوار محکوم می شوند. ایرنا