بازرسی منازل و بازداشت فعالان سیاسی در شهر لاهیجان

نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی تعدادی از فعالان سیاسی در شهر لاهیجان را بازداشت کردند.

با نزدیک شدن موعد تبلیغات انتخاباتی، دستگاه سرکوب رژیم ملایان با احضار، تلفن و بازرسی منازل فعالان سیاسی در شهر لاهیجان به ایجاد جو رعب و وحشت در شهر پرداختند. در راستای این سیاست  چند تن از فعالان سیاسی را که قصد داشتند ستاد تبلیغاتی برای رفسنجانی تاسیس کنند، بازداشت کردند.

حمید حدیثی، ابراهیم خوش سیرت، موریس باقری،فعالان ملی مذهبی و مهندس جعفری، رییس ستاد مشارکت از بازداشت شدگان هستند.

بعد از گذشت شش روز ، بازداشت شدگان تنها  یک بار تماس تلفنی کوتاهی با منزل خود داشته اند.

این فعالان سیاسی پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در شهر رشت منتقل شدند و همچنین یکشنبه گذشته در دادسرای لاهیجان تفهیم اتهام شده و دوباره به زندان رشت بازگردانده شدند.