بازنشستگان در هوای گرم با سفره خالی دوباره به خیابان امدند

بازنشستگان کارگری در چندین شهر با توجه به گرما با سفره های خالی مجددا به خیابانها امدند و نسبت به اجرایی نشدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اعتراض کردند. انها تاکید میکنند که مشکل و مسئله اصلی، گرانی و تورم است و نه مسئله دیگری.

امروز (بیست و یکم تیرماه) تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش، بابل و کرمانشاه به عدم اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض کردند.این گروه از بازنشستگان شوش با حضور مقابل فرمانداری شوش، سفره‌ی خالی پهن کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.این بازنشستگان می‌گویند: عدالت حکم می‌کند ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگان اجرایی شود؛ افزایش ده درصدی، با الزامات قانونی همخوانی ندارد مخصوصاً وقتی تورم بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است.

تبلیغبازنشستگان از دولت می‌خواهند قبل از پایان ماه، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار اصلاح شود.