بانک انگلیسی استاندارد چارتر محکوم به پرداخت 300 میلیون دلار برای دور زدن تحریم های ایران شد

بانك استاندارد چارتر به خاطر معاملات بانکی با نظام حاکم بر ایران و دور زدن تحريمهاي اين رژيم ۳۰۰ميليون دلار جريمه شد.

بنا به گزارش خبرگزاري بلومبرگ بانك استاندارد چارتر پذيرفت ۳۰۰ميليون دلار جريمه به خاطر جابجايي مخفيانه پول براي رژيم ايران بپردازد.

اداره كنترل پول شويي بانكي در نيويورك گفت: كه حجم قابل توجهي نقل و انتقال بانكي از طريق شعب اين بانك در هنگ كنك و امارات براي رژيم ايران انجام شده است.

رييس اين اداره، پيتر سندز گفت: اين بانك دو سال است كه تحت تحقيقات است كه مطمين شديم كه طبق استاندارهاي بانكي در قبال تحريم، پولشويي ميكند.
وي افزود: بانك استاندارد چارتر درمجموع يك جريمه ۶۶۷ ميليون دلاري را به خاطر نقض عمدي قوانين تحريم عليه رژيم ايران را پذيرفته بود.