بانک نوردیا، سوئد، به دلیل تخلف از تحریمها علیه ایران ۳۰ میلیون کرون جریمه شد

ادره بازرسی مالی سوئد طی بیانه ای اعلام کرد بانک نوردیا ، بانک دولتی سوئد، به دلیل تخلف از قوانین تحریمهای اتحادیه اروپا علیه رژیم اخوندی ایران، به مبلغی معادل ۳۰ میلیون کرون جریمه شده است.

بر اساس این گزارش این بانک که بزرگترین بانک سوئد است، طی مدتی طولانی تحلفاتی را در رابطه با تحریمای اتحادیه اروپا علیه ایران، سوریه و لیبی مرتکب شده و کنترل لازم را در مورد دارندگان حساب بانکی انجام نداد است.

همین اطلاعیه می افزاید بیشتری تحلفات این بانک مربود به معامله این بانک با افرادی که در لیست تحریمهای اتحادیه اروپا بوده است میباشد.

بر اساس این اطلاعیه این بانک فقط ۱۶ فقره از ۷۴ فقره از جابجائی پولهائی را که از طریق چهارحساب بانکی که با ایران ، سوریه و لیبی در رابطه بوده گزارش داده است. این امر علیرغم اینکه بانک وظیف داشته این امور را بلاافاصله گزارش کند.

اولین بار در سال ۲۰۱۰ سازمان بازرسی مالی سوئد به این بانک در مورد تخلفات جاری در رابطه با تحریمها اخطار داده بود.

بانک نوردیا گفته است که این جریمه ۳۰ میلیونی بسیار جریمه بالائی است اما تاکید کرده که اقدامات لازم را برای جلوگیری از اینگونه تخلفات انجام خواهد داد.