با تبریک، حکم حبس ابد جلاد حمید نوری به جرم دست داشتن در اعدامهای ۶۷ صادر شد

حکم جلاد حمید نوری بدلیل شرکت در اعدامهای ۶۷ توسط قاضی ساندرز، رئیس تیم قضات در دادگاه استکهلم سوئد به حبس ابد (اشد مجازات) صادر شد.

به مردم ایران و همه خانواده های شهدا و زندانیان سیاسی و بخصوص به مقاومت مردم ایران که با تلاشهای خود چنین حکمی را برای جلاد رقم زدند، تبریک میگوییم. باشد که به زودی رئیسی جلاد و خامنه ای نیز در دادگاه های بین المللی به اشد مجازات، محکوم شوند.