با یاد شهیدان و قهرمانان عملیات کبیر فروغ جاویدان

سوم مرداد سالگرد آغاز حماسه کبیر میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان مبارک باد

پس ای خدای مجیب الدعوات 

به زمین بگو به زمین بگو تا خون جاودانه فروغهای ما را مپوشاند… 

و به آسمان بگو تا نام طیب و پاکیزه آنها را بالا و بالاتر ببرد… 

به نسیم بگو تا در هر کجای ایران زمین عطر آنها را بگستراند… 

و به شب تیره بگو تا با تندر ارتش آزادی پایان پذیرد… 

وبه صبح صادق بگو تا بردمد… 

و به آفتاب تابان آزادی و شکوفایی ایران زمین بگو تا برتابد و فطر آزادی و افطار ارتش آزادی را در خاک خود محقق کند… 

و بگو خدایا! 

به تاریخ بگو که نسلی را که ظلمات خمینی مقهورشان نکرد، پایدار و جاودانه سازد. 

به تاریخ بگو نسلی را که در ظلمات خمینی به نگاهبانی از ارزشهای خدایی ومردمی قد علم کرد و با گوشت و پوست خود به حراست از آنها پرداخت، از یاد نبرد… 

و بگو که پیام این نسل را به آیندگان برساند.. مسعود رجوی