بخوانید و بخندید، بنر تبلیغ یک پمپ بنزین: اکتانها همه تقلبی است

در ایران دو بنزین معمولی و سوپر مورد استفاده می‌شود که بنزین سوپر عدد اکتان بالاتری (۹۵) دارد.

به نوشته خبر. انلاین، یک جایگاه پمپ بنزین در غرب تهران به شهروندان هشدار داده که همه اکتان‌ها تقلبی است و استفاده نکنید.

اکتان بنزین یا به عبارتی عدد اکتان را با نام اختصاری ON نمایش می‌دهند و در واقع نشان دهنده توانایی سوخت مورد نظر در زمان احتراق در سیلندر را نشان می‌دهد.

در واقع هر چقدر که این عدد بیشتر و یا بالاتر باشد، نشان دهنده تحمل بیشتر سوخت در برابر فشار خواهد بود و بهتر است در موتور‌های بنزینی از سوختی با عدد اکتان بالا استفاده شود.