بخوانید و بخندید از پاسخهای نماینده اخوندها در شهر جوثقان: اینترنت عالی، اوضاع خوب و هیچ خبری نیست

نماینده اخوندها در لردگان که دقیقا همجنس خمینی و رئیسی است میخواهد با دروغ درمانی مسئله را حل کند و.خبر ندارد که نمیشود موج اعتراضات چند روز اخیر در این شهر را نادیده گرفت.

وی گفت: “خواهش بنده از اصحاب رسانه این است که مردم را نگران‌تر از این نکنید. اصحاب رسانه و قلم باید دست در دست ما نمایندگان مجلس و دولت به بهبودی شرایط کمک کنند! باید همگی بدون در نظر گرفتن احساسات و هیجانات کمک کنیم تا از این پیچ تاریخی عبور کنیم.”

حسین بامیری، در پاسخ به سوال مربوط به اعتراضات مردم در برخی از شهرهای استان چهار محال و بختیاری گفت: هیچ اتفاق خاصی در شهر جونقان نیفتاده است.   یکسری از جوانان شهر جونقان که تعدادشان از انگشتان دو دست هم کمتر بوده، کمی از گرانی‌ها عصبانی بودند و تجمع مختصری داشتند، همین و ارزشی ندارد که به اعتراضات شهر جونقان بپردازیم.

وی با شیوه دروغ درمانی در پاسخ به خبرنگار دیده بان رژیم گفت: هیچ مورد خاصی هم که شما بخواهید درباره آن خبر و گزارش تهیه کنید، وجود ندارد. هیچ بازداشتی‌ای در تجمع کوچک شهر جونقان نداشتیم.!!!!! توصیه بنده به شما این است که وقت خودتان را برای چیزهای دیگری بگذارید نه چنین موضوعات بی ارزشی!!!!!!!

نماینده اخوندها در لردگان با تکذیب اختلال و کندی اینترنت در شهر جونقان، گفت: سرعت اینترنت در جونقان بسیار عالی است و هیچ مشکل و اختلالی وجود ندارد.

بامیری به مانند پوتین که خواسته بود نگویید جنگ بلکه بگویید عملیات ویژه از مطبوعات رژیم خواست که نگویید “حذف ارز ترجیحی” بجای ان از لغت “هوشمندی و هدفمند سازی ارز” استفاده کنید وی بهرحال تاکید کرد که راه دیگری نداشتیم و باید این کار را میکردیم.!!!! وی همچنین اقرار کرد که فعلا که قیمت ها از این بیشتر بالا نرفته است اگر رفت مردم حق دارند اما فعلا قیمت ها بالا نرفته است.!!!!!


بامیری درباره نوع اعتراضات مردم گفت: در اعتراضات جونقان معاندین از مردم سواستفاده کردند! وی فراموش کرد که گفته بود تعداد انها کمتر از یک دست بودند و حالا میگوید مردم!!!!


این نماینده مجلس اخوندی که فراموش کرده بود که گفته هیچ خبری نیست و همه چیز عالی است، گفت: در اعتراضات چند روز گذشته، یکسری از افراد فرصت‌طلب و سودجو اعتماد مردم و جوانان پاک ما را جلب کرده، از آن‌ها سوءاستفاده کردند و در نهایت سمت و سوی اعتراضات آنان را تغییر می‌دهند! این افراد سودجو به دنبال موج‌آفرینی هستند و سعی دارند مردم را گمراه کنند.اعتراضات مردم به حق است و ما هم حرفی نداریم اما بخش بزرگی از این اعتراضات که توسط معاندین سازماندهی می‌شوند که نه تنها به حق نیست بلکه این جماعت در پی هرج و مرج و به هم ریختن آرامش مردم هستند و بخشی از اعتراضاتی که شکل می‌گیرد در بیرون از مرزهای کشور مدیریت می‌شوند و فقط به دنبال بزرگ‌نمایی و سیاه نمایی هستند!


او با روی اوردن به یک دروغ درمانی دیگر که حتی اقتصادانهای خود این رژیم هم این کار را غلط میدانند گفت: با انجام این جراحی اقتصادی زندگی مردم پر از امید خواهد شد و ما چاره‌ای جز انجام جراحی اقتصادی نداشتیم! دولت‌‌ها و مجالس گذشته جرات انجام جراحی اقتصادی را نداشتند! این جراحی اقتصادی خیلی پر از درد و اذیت شدن است اما مردم باید این درد را تحمل کنند.


بامیری که بحق نماینده اخوندهای جلاد بر میهن هست از مطبوعات و رسانه ها خواست: در این روزها نقش اصحاب رسانه بسیار تاثیرگذار است! اصحاب رسانه باید به دنبال قطور کردن طناب اعتماد میان مردم و حاکمیت باشند نه بزرگنمایی مشکلات و مسائل! اگر قرار باشد که شما خبرنگاران داخل کشور هم مشکلات و مسائل را بزرگ جلوه دهید که دیگر چه فرقی با رسانه‌های خارج از کشور دارید؟!دیده‌بان ایران