بخوانید و بخندید! تحول بزرگ اقتصادی: امضای تفاهمنامه بین سازمان بورس رژيم و بانک مرکزی یمن

سازمان بورس و اوراق بهادار رژیم ایران و بانک مرکزی یمن تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به نقل از بازار سرمایه، تفاهمنامه همکاری بین سازمان بورس و اوراق بهادار رژیم ایران با بانک مرکزی یمن در مورد تبادل اطلاعات در زمینه توسعه بازارهای اوراق بهادار و فعالیت‌های بورسی امضا شد.!!!!!!راه حلهای اقتصادی رئیسی برای ریشه کن کردن فقر!!!!!