بدرک واصل شدن دو مامور سرکوبگر انتظامی رژیم در فارسان

پاسدار منوچهر امان اللهی، میگوید: در پی اعلام یک مورد آدم ربایی!!!!! در یکی از استان‌های همجوار و متواری شدن مسلحانه فرد مذکور با خودرو، کارمندان بخش باباحیدر دستور ایست داده ولی راننده با بی توجهی به سمت مأموران تیراندازی کرده است.

سرکرده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حین تیراندازی گروهبان یکم مرتضی کریم زاده و سرباز وظیفه ابوالفضل هیبتی کشته شدند

در ادامه با حضور مأموران انتظامی شهرستان فارسان و طی تعقیب و گریز گروگانگیر مسلح کشته شد و یکی از کارکنان شهرستان فارسان نیز در این حین مجروح شد.