بدلیل وضعیت اقتصادی رژیم باید قرارداد را امضا کند، موضوع سپاه هم فعلا کنار گذاشته شده است

از اخبار و اظهار نظرهای مقامات رژیم اینگونه بر میاید که بدلیل نیاز رژیم به امضای قرارداد برجام به لحاظ اقتصادی این کار باید صورت بگیرید. در خواست حذف نام سپاه از لیست تروریستی هم فعلا به همین دلیل کنار گذاشته شده است.

نکته ای هم که باید در این میان در نظر بگیریم این قرارداد تا حدی پایین تر از قراردادی است که در زمان روحانی میخواست بسته شود و این هم یکی از دلایل ندادن اطلاعات حتی به مجلس و مردم در داخل ایران است و تضادی است که بالاخره مجبور هستند با ورود خامنه ای به این قرارداد انرا رنگ و روغن بزنند.

مسئله برجام در حال حاضر فقط بین رژیم و امریکا است و عملا روسیه و چین و اروپا و سایر کشورها خود را کنار کشیده اند.

رژيم نیازمند امضای برجام است زیرا که وضعیت اقتصادی رژیم تبدیل به یک. خطر بالقوه برای رژیم شده است و از طرف دیگر هم اروپا به نفت و بخصوص گاز رژیم نیازمند است و چنانچه گاز صادر نشود با توجه به در پیش رو بودن زمستان در اروپا، قیمت گاز بسرعت گسترش خواهد کرد و برای اروپا را با توجه به جنگ اوکراین مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.

در حال حاضر نیز این افزایش قیمتها در اروپا مشکل افرین شده است.

نکته دیگری هم انتخابات میان دوره ای امریکا است که دمکراتها برای از دست ندادن اکثریت کنگره، نمیخواهند پوئنی به رژیم ایران بدهند.

در مورد تضمین امریکا هم که خواسته رژیم است، امریکا به صراحت اعلام کرده است نه در دولت فعلی و نه در دولت اینده چنین تضمینی را نخواهد داد زیرا در این صورت نیاز به دو سوم ارای کنگره را خواهد داشت که این هم غیرممکن است.

باید تا دوشنبه صبر کنیم و ببینیم که چه پیش میاید. اما انچه مشخص است رژیم ایران باید برجام را امضا کند و فعلا هم موضوع حذف سپاه پاسداران را از لیست تروریستی کنار گذاشته است و موکول به اینده کرده است. در عوض امریکا قول داده است که رزیم ایران بتواند