برادر مدیر ارشد امنیتی سوئد نیز به جرم جاسوسی دستگیر شد

روز سه شنبه 16 نوامبر در شهر آپسالا، سوئد، پليس امنيتی سوئد کرد فردی به ظن جاسوسی جدی در سوئد مرکزی دستگير شده است.

بر اساس اطلاعات منتشره فرد مزبور برادر کیا پیمان یکی از مدیران ارشد پلیس امنیتی سوئد (سپو)، که به اتهام جاسوسی از نوع سنگین در ماه شپتامر دستگیر شد می باشد.

بر اساس گزارش سازمان امنیت سوئد این فرد به مدت بیشتر از 10 سال جاسوسی کرده است.

کیا پیمان که روز پنجشنبه بیست و سوم سپتامبر، به جرم سوءاستفاده فاحش و غیرمجاز از موقعیت و دسترسی به اطلاعات محرمانه و نقض امنیت ملی، در بازداشت نگه داشته میشود، دیروز چهارشنبه 17 نوامبر، به جرم سنگینتر متهم شد و دوره بازداشت وی تمدید شد.

بعنوان یک مدیر ارشد امنیتی و همینطور سابقه کار در وزارت دفاع، به اطلاعات بسیار محرمانه و طبقه بندی شده و فوق سری در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ دسترسی داشته است. هنوز جزئیات و دامنه “جرم سنگین” وی و نوع استفاده از این اطلاعات توسط سازمان امنیت و پلیس سوئد منتشر نشده است، اما اخبار منتشر شده در رسانه ها از همکاری وی با جمهوری اسلامی سخن میگویند.

یک رئیس سازمان امنیت سوئد به اتهام جاسوسی برای ایران زندانی شد – اتحاد انجمنها برای ایران ازاد (fffi.se)