برنامه ريزی ديكتاتوری دينی براي تقلبهای نجومی در نمايش انتخابات

shora

 

نمايش انتخابات-شماره28-برنامه ريزي ديكتاتوري ديني براي تقلبهاي نجومي در نمايش انتخابات

در حاليكه همه علائم و شواهد حاكي از تحريم سراسري نمايش انتخابات توسط مردم ايران است، سپاه پاسداران و وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور و سرويسهاي مخصوص بيت خامنه اي، تحت نظر شخص او درصدد تقلبهاي كلان و رأي سازي هاي نجومي هستند.

در همين رابطه خبرگزاري وزارت اطلاعات رژيم (مهر) به زمينه سازي براي اين تقلبها پرداخت و بعد از ظهر روز پنجشنبه اعلام كرد: «مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري به بيش از 80درصد رسيده است».

علاوه بر پر كردن صندوقها با آراي تكراري و تقلبي و به كارگيري ميليونها شناسنامه فوت شدگان و وارد كردن صندوقهايي كه از پيش با برگه هاي تقلبي پر شده است، رژيم آخوندي در مرحله شمارش آرا در اتاقهاي موسوم به «تجميع آرا» ميزان شركت كنندگان را با ضريبهاي 4 و 5 بالا مي برد.

اين در حالي است كه سركردگان رژيم با فراخوانهاي ابلهانه يي مانند اينكه «رأي دادن مانند نماز صبح واجب است »، «کسي كه در انتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش قطعي است» و «انداختن يك رأي اشتباه در صندوق گناهش سخت‌است» وحشت خود را از تحريم سراسري انتخابات برملا كرده اند.

خامنه اي نيز روز چهارشنبه22خرداد در اعتراف تلويحي به انزجار مردم از نظام آخوندي گفت: «توصيه اول من حضور پرشور پاي صندوق رأي است، ممكن است بعضي به دليلي نخواهند از نظام اسلامي حمايت كنند، اما از كشورشان كه مي‌خواهند حمايت كنند. همه بايد بيايند».

ناظران خارجي نيز به‌رغم صحنه سازيهاي رژيم بر كسادي انتخابات تأكيد مي‌كنند. فيگارو در شماره پنجشنبه23خرداد خود به نقل از فرستاده ويژه‌اش به ايران از «اعتصاب در صندوقهای رأی» و «انفعال» جوانان در انتخابات صحبت كرده است و لوموند در شماره همين روز خود مي نويسد رأي‌گيري اين بار «از سوي علي خامنه اي کنترل و چهارميخه شده است» و «سرانجام يک کارزار انتخاباتي کساد و بي‌رمق و بدون آنکه شور و اشتياقي در عامه مردم برانگيزد، به پايان مي رسد».

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23 خرداد 1392(13 ژوئن 2013)