بزرگترين گردهمايی در حمايت از مقاومت ايران در ويلپنت پاريس

shora

اطلاعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران: بزرگترين گردهمايي در حمايت از مقاومت ايران در ويلپنت پاريس

با شركت بيش از 600 شخصيت برجسته سياسي, پارلمانتر و حقوقدان از 47 كشور و 5 قاره جهان – بزرگترين گردهمايي در حمايت از مقاومت ايران در ويلپنت پاريس: انتخابات قلابي، رئيس جمهور جديد نامشروع و تنها راه سرنگوني رژيم و حمايت از جنبش مريم رجوي است

 

مريم رجوي: رييس جمهور جديد رژيم يك كارگزارِ پرسابقة ماشينِ جنگ و سركوب رژيم است. هشدار به آمريكا و ملل متحد بخاطر امنيت مجاهدان ايراني در ليبرتي و ضرورت بازگشت به اشرف

بعد از ظهر روز شنبه اول تير (22ژوئن) بزرگترين گردهمايي ايرانيان در خارج كشور با شركت بيش از600شخصيت سياسي، قانونگزار، حقوقدان، با تمايلات مختلف سياسي از 47كشور جهان برگزار شد.

سخنرانان با اشاره به اينكه نمايش انتخابات رژيم ايران نه آزاد بوده و نه منصفانه تأكيد كردند: اين انتخابات در شرايط اختناق مطلق، با دستگيري مخالفان، با قطع اينترنت، با ممنوعيت رسانه ها و با حضور متراكم نيروهاي سركوبگر برگزار شد، رئيس جمهور جديد رژيم ايران نيز نه تنها مدره نيست بلكه در تمامي دوران حاكميت رژيم در مناصب بالا و نزديك به خامنه اي كار كرده و پيش برنده سياستهاي اين رژيم در جنگ و سركوب مردم ايران به بهانه تأمين امنيت بوده است.

سخنرانان تأكيد كردند جامعه بين المللي و مردم ايران خواستار تغيير دموكراتيك در ايران هستند. تنها راه خلاصي جهان از شر اين رژيم، كه صلح و امنيت جهان به ويژه منطقه خاورميانه را به خطر انداخته است تغيير آن به دست مردم و مقاومت سازمانيافته آن است. آنها با تقدير از تلاشهاي خستگي‌ناپذير خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در هدايت جنبش مقاومت، از برنامه ده ماده يي او براي استقرار دموكراسي و آزادي در ايران حمايت كردند و از دولتهاي خود خواستار به رسميت شناختن جنبش مقاومت به رهبري خانم رجوي شدند.

گردهمايي با قويترين اعتراض سومين حمله موشكي به پناهندگان بيدفاع در اردوگاه اجباري ليبرتي را محكوم كرد. در اين حمله مرگبار كه به دستور خامنه اي توسط عوامل نيروي تروريستي قدس و با حمايت مالكي صورت گرفت، بر اثر شليك 40موشك 107ميليمتري دو تن از مجاهدان شهيد و بيش از 70نفر مجروح و مصدوم شدند. سخنرانان از دولت آمريكا، ملل متحد، اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا خواستار تضمين حقوق ساكنان بيدفاع اشرف و ليبرتي به ويژه تامين امنيت و سلامت آنان شدند. آنها تأكيد كردند تنها راه جلوگيري از يك تراژدي ديگر و تامين امنيت نسبي ساكنان بازگشت موقت آنان به اشرف و بازاسكان تدريجي آنها از آنجاست.

اجلاس ضمن تأكيد بر اينكه دروغهاي مستمر و سيستماتيك كوبلر، عليه ساكنان يك زمينه سازي آشكار براي كشتار اين پناهندگان بيدفاع بوده، از خواست ساكنان اشرف و خانواده هاي قربانيان براي قرار گرفتن او در برابر عدالت به خاطر همدستي در جنايت عليه بشريت پشتيباني كردند.

در اين گردهمايي عظيم كه هفت ساعت به طول انجاميد، دهها شخصيت برجسته به نمايندگي از هيأتهاي شركت كننده در گردهمايي سخنراني كردند. اعلام حمايت اكثريت مجالس قانونگذاري و بيانيه هاي حمايت گروههاي پارلماني از 40كشور از 5قاره و اعلام حمايت12500شهردار فرانسوي در حمايت از مقاومت ايران و ساكنان اشرف و ليبرتي، از ديگر بخشهاي گردهمايي ويلپنت بود.

سخنران اصلي برنامه خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بود. او نمايش انتخابات را بازنمايي مرحلة سرنگونيِ رژيم توصيف كرد و گفت: خامنه اي هرچند رفسنجاني، يعني عامل به قدرت رسيدن‌ خود را نيز حذف كرد، اما سرانجام بين ازسرگيري قيامها از يك طرف و تن‌دادن به روحاني از طرف ديگر، دومي را پذيرفت. درست چند ساعت قبل از اعلام نتايج انتخابات خامنهاي براي سرپوش‌گذاشتن بر اين شكست به كمپ ليبرتي حمله كرد و با كشتار مجاهدين تلاش كرد تلاش كرد به مردمي كه مترصدِ قيامِ بودند، هشدار بدهد. او در عين‌حال تهديد اصلي تماميت رژيم را به زبان‌ موشك و كشتار برجسته كرد.

رئيس‌جمهور جديد رژيم يك كارگزار پرسابقة امنيتي و ماشين جنگ و سركوب رژيم است

مريم رجوي گفت: با اينحال، ما رئيس‌جمهور جديد آخوندها را فرا‌ميخوانيم كه به خواستهاي مبرم مردم ايران تن بدهد. ما مي‌گوييم: بدون آزادي بيان و حقوق بشر، آزادي زندانيان سياسي و فعاليت احزاب، پايان سياست تجاوزكارانه رژيم در سوريه و عراق و توقف كامل پروژه توليد بمب اتمي، هيچ چيز در ايران عوض نمي‌شود. پس اكنون اين صحنه آزمايش شماست. بفرماييد، اما واقعيت اين است كه ولي فقيه مي داند كه هرگونه تغيير جدي در اين سياستها به سرنگوني‌ تماميت رژيم راه مي برد.

مريم رجوي با اشاره به سه حمله مرگبار به پناهندگان بيدفاع در «ليبرتي» گفت:

اولين حملة موشكي رژيم كه باعث شهادت هشت مجاهد خلق شد، اين واقعيت را براي همة جهان آشكار كرد كه زندان‌ ليبرتي به كلي ناامن است و بيخانمانسازي اجباري اشرفيها كه با فريبكاري نمايندة ويژه صورت گرفت، انتقال آنها به يك قتلگاه بوده است. در آنموقع، انتظار طبيعي اين بود كه ملل متحد و دولت آمريكا كه نسبت به امنيت و حفاظت مجاهدين در ليبرتي متعهد شده بودند، بلافاصله راهحلي پيدا كنند. به خصوص كه گروه تروريستي دست ساز ولايت فقيه در عراق، وعدة تكرار همين حملات را داده بود و دولت عراق در همان زمان به صراحت اعلام كرده بود كه امنيت ليبرتي را تأمين نمي‌كند. سفارت آمريكا در بغداد هم پيشبيني كرده بود كه اين حمله ممكن است تكرار شود. پس همه ميدانستند كه حملهيي در راه است، اما هيچ اقدام موثري نكردند.

وي درباره دخالتهاي تجاوزكارانه رژيم آخوندي در كشورهاي منطقه گفت: رژيمِ ولايت‌فقيه براي فرار از سرنگوني، به جنگ با مردم سوريه برخاسته است. اين جنگ كثيف نه براي حفظ اسد، بلكه براي نجات خامنه اي در تهران است. زيرا اين رژيمي است كه براي حفظ خود بنيادگرايي و تروريسم را گسترش ميدهد، از افغانستان و عراق تا بحرين و يمن.

مريم رجوي گفت: نتيجه 35سال حاكميت آخوندها و بيلان آن براي مردم ايران، كشتار و ويراني، فقر و اعتياد و گراني و بيكاري است.. سرنگوني به خودي خود محقق نخواهد شد. سرنگوني، جنبش و مقاومتي را مي خواهد با يك تشكيلات منسجم و متحد، با انسانهايي آماده فداكاري، با پشتوانه اجتماعي و مردمي، برخورداد از استقلال مالي، با حضور گسترده زنان در همه پهنه ها و يك آلترناتيو دموكراتيك با اهداف و برنامه روشن

خانم رجوي ضمن بر شمردن برنامه ده ماده يي خود براي استقرار دموكراسي و آزادي در ايران (ضميمه است)، تأكيد كرد: حرف ما اين نيست كه آخوندها بروند تا ما جايگزين آنها شويم، حرف ما اين است كه رأي و انتخاب و نظر مردم ايران حاكميت پيدا كند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

اول تير1392 (22ژوئن2013)

 

اسامي سخنرانان و برنامه 10 ماده يي خانم مريم رجوي

 

اسامي سخنرانان:

دهها شخصيت برجسته به نمايندگي از هياتهاي شركت كننده از 47كشور جهان در گردهمايي بزرگ ايرانيان در ويلپنت پاريس سخنراني كردند.

همچنين روبرت منندز، رئيس كميته خارجي سناي آمريكا از طريق يك  پيام ماهواره اي و سناتور كارل لوين، رئيس كميته قواي مسلح با ارسال پيام كتبي از اهداف اين گردهمايي حمايت كردند.

سخنرانان ازجمله عبارت بودند از:

آمريكا: رودي جولياني، شهردار سابق نيويورك و كانديداري رياست جمهوري (2008)؛ ژنرال جيمز جونز، مشاور امنيت ملي پرزيدنت اوباما (2011)، نيوت گينگريچ، رييس سابق مجلس نمايندگان آمريكا و كانديداي رياست جمهوري آمريكا(2012 )،  اد رندل، رئيس حزب دموكرات (2001- 1999) و فرماندار پنسيلوانيا (2011-2002), يك هيأت از كنگره آمريكا شامل تد پو، رئيس زير كميته تروريسم، عدم تكثير و تجارت، كميته خارجي كنگره و  شيلا جكسون لي، ويليام ليسي كلي، روبرت فيلنر، شهردار سندياگو، تام ريچ، اولين وزير امنيت داخلي،  ژنرال هيو شلتون، رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا(  2001ـ1997)، لوئيس فري، رئيس اف.بي.آي (2001-1993)؛ بيل ريچاردسون، سفير سابق آمريكا در ملل متحد و فرماندار نيومكزيكو (2011-2003)، جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل؛ دنيس هسترت، رئيس كنگره آمريكا، مايكل موكيزي، وزير دادگستري آمريكا (2009 – 2007)؛ آمباسادور ميچل ريس، مدير سابق اداره سياست‌گذاري وزارتخارجه آمريكا (2005-2003)؛ رابرت توريسلي، نماينده سابق سنا، رابرت جوزف، معاون وزيرخارجه در امور كنترل تسليحاتي و امنيت بين المللي؛ پاتريك كندي، نماينده كنگره آمريكا (1995-2011)؛سفير فيليپ كراولي، دستيار وزير امور خارجه آمريكا (2011-2009)؛ شماري از فرماندهان سابق نظامي شامل ژنرال هيو شلتون؛ ژنرال جرج كيسي، رئيس ستاد ارتش آمريكا و فرمانده نيروهاي ائتلاف در عراق ( 2007-2004)، ژنرال چاك والد، معاون فرماندهي نيروهاي آمريكايي در اروپا؛ ژنرال جيمز كانوي، سي و چهارمين فرمانده نيروي   تفنگداران دريايي؛ سرهنگ وسلي مارتين، فرمانده سابق ضد تروريسم اتئلاف در عراق و فرمانده حفاظت آمريكا در اشرف؛ سرهنگ مك گلاسكي، فرمانده حفاظت اشرف تا 2009.؛ سرهنگ توماس كانتول و  سرهنگ بري جانسون، از فرماندهان حفاظت اشرف، فرانسيس تاونزند، مشاور رئيس جمهور در امور امنيت داخلي و تروريسم (2004-2008) سفير مارك گينزبرگ گينزبرگ سفير سابق آمريكا در مراكش، مشاور كاخ سفيد در امور خاورميانه، پورتر گاس، مدير سابق سازمان اطلاعات آمريكا

 

از پارلمان اروپا: آلخو ويدال كوادراس، نايب رئيس پارلمان اروپا، اولدريچ ولاساك نايب رئيس پارلمان اروپا، استرون استيونسون، رئيس گروه رابطه با عراق اتحاديه اروپا،

از فرانسه:،  ميشل آليو ماري، وزير دفاع، وزير دادگستري و وزير كشور (2002-2011)، ژان پير بكه، عضو شوراي استان والدواز و شهردار اورسور اواز، دومينيك لوفور، نماينده مجلس ملي، ژان فرانسوا لوگاره ؛ شهردار منطقه 1 پاريس، خانم نلي رولان ايري بري، شهردار ويلپنت،  اوود دوتوئن، بنيانگذار و رئيس فوروم اقتصادي و اجتماعي زنان، از انگلستان: ديويد ايمس نماينده مجلس عوام به نمايندگي يك هيأت عاليرتبه از نمايندگان مجلسين انگلستان و حقوقدانان و فعالان سياسي،  حقوق بشري برجسته اين كشور ؛از آلمان، پروفسور ريتا زوسموت، رئيس سابق پارلمان فدرال آلمان، هورست تلچيك، مشاور صدراعظم در دولت هلموت كهل و رئيس كنفرانس امنيتي مونيخ، از ايتاليا : جوليو ماريا ترزي، وزير خارجه ايتاليا (تا آوريل 2013)، الساندرو پاگانو، رئيس كميته پارلمانتر و شهروندان ايتاليايي براي ايران آزاد، از اسپانيا: خوسه  لوئيس رودريگرز زاپاترو، نخست وزير سابق، سناتور خوسه ماريا چيكيو، عضو كميسيون خارجه، از كشورهاي نورديك گير هارده، نخست وزير سابق ايسلند، از ايرلند، جيمز بنان، از  كلمبيا، اينگريد بتانكورد، كانديداي سابق رياست جمهوري؛ از كانادا، راس هيبرت نماينده پارلمان، از جمهوري چك، سناتور يارومير اشتتينا، عضو كميسيون خارجي، از روماني، رومئو نيكوارا، عضو كميسيون خارجه پارلمان،  از الجزاير سيد احمد غزالي، نخست وزير سابق، از فلسطين نجات بوبكر، عضو پارلمان فلسطين، از سوريه: مثقال البطيش، سرتيپ ستاد ارتش آزاد سوريه، از اردن، محمد الحاج، نماينده مجلس اردن، از مصر: عاطف مخاليف، نماينده پارلمان، از استراليا: پيتر مورفي، رئيس كميته حاميان استراليايي دموكراسي در ايران،

—————————

برنامه ده ماده يي مريم رجوي براي ايران آزاد فردا

1. از نظر ما آراي مردم، تنها ملاك سنجش مي باشد و بر همين اساس، خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم هستيم.

2. ما خواهان يك نظام كثرتگرا و آزادي احزاب و اجتماعات هستيم. در ايران فردا، ما به كلية آزاديهاي فردي احترام مي‌گذاريم و بر آزادي بيان و آزادي كامل رسانه‌ها و دسترسي بي‌قيد و شرط همگان به فضاي مجازي تأكيد داريم.

3 ـ ما در ايران آزاد شدة فردا، از لغو حكم اعدام دفاع مي‌كنيم و نسبت به آن متعهديم.

4 ـ مقاومت ايران از جدايي دين و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعيض در مورد پيروان كلية اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.

5 ـ ما به برابري كامل زنان و مردان در كلية حقوق سياسي، اجتماعي و مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي، معتقديم و هر گونه اَشكال تبعيض عليه زنان، ملغي خواهد شد و آنان از حق ازدواج، طلاق، تحصيل و اشتغال، انتخاب آزادانة پوشش برخوردار خواهند بود.

6 ـ ايران فردا، كشور عدالت و قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايي مدرن، مبتني بر احترام به‌اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهي، حق برخورداري از محاكمة علني و استقلال كامل قضات هستيم. همچنين قانون شريعت آخوندي، در ايران فردا جايي نخواهد داشت.

7 ـ ايران فردا، كشور برابري همه مليتهاست. ما بر خودمختاري كردستان ايران كه طرح آن را شوراي ملي مقاومت تصويب كرده، تأكيد داريم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر مليتي كه هستند، در زمرة سرمايههاي انساني تمام مردم اين كشور است كه بايد در ايران فردا گسترش و ترويج پيدا كند.

8 ـ ما مالكيت شخصي، سرمايه‌گذاري خصوصي و بازار آزاد را به‌رسميت مي‌شناسيم. و اين اصل را پيشاروي خود داريم كه چه در اشتغال و چه در كسب و كار، تمام مردم ايران بايد از فرصتهاي برابر برخوردار باشند.

از نظر ما، ايران فردا، كشور حفاظت از محيط زيست و احياي آن خواهد بود.

9 ـ سياست خارجي ما، مبتني بر همزيستي مسالمت‌آميز، صلح و همكاريهاي بين‌المللي و منطقه‌يي و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.

10 ـ ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمي و عاري از سلاحهاي كشتار جمعي خواهد بود.