بستن جاده رشت به قزوین توسط کارگران معترض

وب‌سایت‌های محلی در استان گیلان گزارش دادند که حدود ٢٥٠ تن از کاگران و بازنشستگان کارخانه‌ی کاشی گیلانا در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.

کارگران کارخانه قریب ۹ ماه حقوق معوقه دارند و تعهد کارگزاران رژیم آخوندی، نماینده، فرماندار و مسئولان شهرستان رودبار جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران تاکنون عملی نشده است.

این چندمین بار است که کارگران کارخانه‌ کاشی گیلانا نسبت به عدم پرداخت حقوق ماهیانه‌ی خود اعتراض می‌کنند.

یکی از نمایندگان کارگران شاغل اعلام کرد: از نیمه‌ی دوم سال ۸۹ مشکلات کارگری به علت سوء مدیریت در اداره‌ی کارخانه و به دنبال آن عدم پرداخت حقوق کارگران آغاز و مدیریت کارخانه به عنوان نماینده‌ی حقیقی و حقوقی و با دارا بودن بیش از ۵۰% از سهام کارخانه اما تاکنون تعهدات خود را عملی نکرده است.

وی ادامه داد: کسی به داد کارگران کارخانه کاشی گیلانا نمی‌رسد، برخی کارگران می‌گویند در خانه نون نداریم، بچه‌ام از دانشگاه اخراج شده کی باید به داد کارگران برسد.

کارگران این کارخانه در ادامه اعتراض خود مدتی جاده ارتباط رشت – قزوین را مسدود نمودند که با حضور فرمانده‌ نیروی انتظامی سرکویگر رودبار این مسیر بازگشایی شد.

اعتراض کارگران کارخانه کاشیا

اعتراض کارگران کارخانه گیلانا

بستن جاده توسط کارگران خشمگین

حرکت اعتراضی کارگران کارخانه گیلانا