بعد از درماندگی رژیم در دادگاه جلاد نوری: “اعدام احمدرضا جلالی” تا اخر اردیبهشت

با دورود به همسر احمد رضا جلالی که زودتر دست رژیم را خوانده بود و توٓطئه ها را خنثی کرده بود و با احترام به تصمیم بسیار با ارزش و انقلابی این زن ایرانی که اعلام کرد هرگز خواهان تبادل همسر بیگناهش با مرد جلاد و کثیفی چون حمید نوری نیست، رژیم در. اخرین روز دادگاه این دژخیم (حمید نوری) اعلام کرد که تا. اخر اردیبهشت وی را اعدام خواهد کرد که صد البته تبلغ و باج خواهی است.

باشد که تصمیم این همسر و زن مقاوم ایرانی، در تاریخ زنان ایران برگ جدیدی را ورق بزند و نقشه های رژیم را برباد بدهد