به داراویختن ۱۱ نفر طی یک روز در ایران

بر اساس گزارشهای رسیده رژیم اخوندی روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۱ نفر را در زندانهای مرکزی زاهدان و کرمان و خراسان به دار اویخت .

در زندان کرمان از ۴ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر طی احکام صادره از سوی شعب دوم و سوم دادگاه انقلاب کرمان، در محوطه زندان مرکزی کرمان به دار آویخته شدند. زندانی که در زاهدان اعدام شدند. از روز ۲۱ (بیست و یکم) فروردین، ظرف ۱۰روز تنها در کرمان ۱۰نفر توسط رژیم اعدام شده اند.

سپیده دم روز گذشته ۲ جوان تبعه کشور افغانستان که متهم به تجاوز به عنف بودند، در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند.

در زاهدان نیز ۵ نفر به داراویخته شده که دو نفر انها افقانی دیگر نیز در زندان زاهدان که ۲۸ تا ۴۸سال سن داشتند و تا نزدیک به ۳سال در زندان مرکزی زاهدان زندانی بودند. از روز پنجشنبه ۲۹فروردین که این زندانیان به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند، ارتباطات زندان مرکزی زاهدان با خارج زندان تا ساعتهایی پس از اجرای حکم قطع شد.

در زندان مرکزی زاهدان بیش از ۱۰۰زندانی زیر اعدام قرار دارند.

دژخیمان خامنه ای روز شنبه ۴تن را نیز در زندان مرکزی کرمان بدار آویختند.

قابل ذکر است رژیم آخوندی از اعلام خبر اعدام زندانیان در زندان زاهدان و گوهردشت کرج در سال جدید تا کنون خودداری کرده است.