به روایت تصویر – حمایت دهها هزار ایرانی از مقاومت ایران در گردهمائی بزرگ پاریس

شنبه اول  تیر 1392- دهها هزار ایرانی، از کشورهای مختلف اروپائی و امریکا، حمایت خود را از مقاومت ایران در گردهمائی بزرگ اعلام داشتند. در پاریس در این گردهمایی عظیم که هفت ساعت به طول انجامید، دهها شخصیت برجسته به نمایندگی از هیأتهای شرکت کننده در گردهمایی سخنرانی کردند. اعلام حمایت اکثریت مجالس قانونگذاری و بیانیه های حمایت گروه های پارلمانی از ۴۰کشور از ۵قاره و اعلام حمایت۱۲۵۰۰شهردار فرانسوی در حمایت از مقاومت ایران و ساکنان اشرف و لیبرتی، از دیگر بخشهای گردهمایی ویلپنت بود.

تصاویر زیر سخن میگویند. شما میتوانید برای دانلود عکسها به اینجا مراجعه کنید. کلیک کنید

      

عکسها از مجتبی فتحی