به شهادت رسیدن دو مجاهد خلق در حمله موشکی امروز 25 خرداد

در اثر حمله موشکی جنایتکاران رژیم اخوندی به ساکنان کمپ لیبرتی دو مجاهد خلق به شهادت رسیدند.

هم اکنون گروهی از هواداران و یاران مقاومت و مجاهدین خلق در اعتراض علیه حمله موشکی به ساکنان کمپ لیبرتی در مقابل ساختمان رژیم اخوندی در استکهل جمع شده اند.