به مناسبت 10 اکتبر روز اعتراض جهانی علیه اعدام

مجازات اعدام در واقع قتل عمد است که توسط دولتها انجام میپذیرید. مجازات شنیع ترین شکل قتل عمد اس، چون یک نهاد قدرتی، با اعلام قبلی، به خود نمایندگی از سوی جامعه، و در نهایت حق بجانبی و خونسردی، تصمیم به کشتن کسی میگیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام میکند. در چنین جامعه ای که کشتن انسانها مطابق قانون مجاز باشد، هرگز نمیتوان جلوی تکرار همین عمل در میان اتباع جامعه را گرفت. اعدام خود یک رقم بزرگ در آمار قتل و جنایت است.

در کشورهائی مانند ایران، مخالفین سیاسی اعدام میشوند،همجنس گرایان  اعدام میشوند، به جرم ارتداد یا نقد مذهب اعدام میشوند، کودکان اعدام میشوند و مجازات رابطه جنسی “غیر مجاز” سنگسار یعنی جنایتکارانه ترین شکل اعدام، به اجرا درمیاید، هر ساله صدها نفر نیز به جرم استفاده  یا قاچاق از مواد مخدر به جوخه های اعدام سپرده میشوند. به این لیست البته باید جنایاتی مانند کشتن از طریق پرتاب از بلندی، و همینطور چشم درآوردن، بریدن دست و شلاق و شکنجه را هم بعنوان بخشی از قوانین قضائی حکومت اضافه کرد.

در پنجاه سال گذشته بسیاری از دولتها به مجازات اعدام پایان داده اند. جنبش رو به رشد علیه اعدام در جهان، عامل مهمی در جهت پایان دادن به این مجازات غیر انسانی و این جنایت دولتی است. یک سنگر مهم و قدرتمند این جنبش، در ایران و در مقابل جمهوری اسلامی است که یکی از وحشی ترین حکومت های جهان است. ایران هم اکنون رکورددار اعدامها در جهان است  و در 34 سال گذشته بیش از صدهزار نفر، یعنی بطور متوسط سالانه بیش از ٣٠٠٠ نفر را اعدام و سنگسار کرده است که اکثریت بسیار بالای آنها زندانیان سیاسی بوده اند. به همین دلیل یک خواست مهم مردم ایران پایان دادن به اعدام و سنگسار است.

10 اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است و مناسبتی است که  بار دیگر دنیا در مقابل این بربریت در قرن بیست و یکم قد علم کنیم و با صدای بلند اعلام کنیم:

١- اعدام در همه کشورهای جهان باید فورا، قانونا و عملا ممنوع اعلام شود.

٢- مجازات سنگسار وحشیانه ترین نوع اعدام است که بخاطر رابطه جنسی خارج از ازدواج توسط حکومت های اسلامی صورت میگیرد و باید بعنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود و هر دولتی یا فرد و دسته و گروهی این مجازات را اعمال کند مورد تعقیب مراجع بین المللی قرار گیرد و در دادگاههای بین المللی محاکمه شود. کلیه محکومین به سنگسار باید فورا و بدون قید و شرط از زندانها آزاد شوند.

٣- ما قاطعانه از مبارزه مردم در همه کشورها برای پایان دادن به اعدام حمایت میکنیم. ما بطور مشخص همبستگی خود را با مردم ایران اعلام میکنیم و از مبارزه آنها برای پایان دادن به اعدام و سنگسار، که گام بزرگی در شکست نهائی جمهوری اسلامی خواهد بود، قاطعانه حمایت میکنیم.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد، سوئد