بیانیه اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپا: همکاری کامل و فوری رژیم با اژانس انرژی اتمی

اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپایی با قرائت بیانیه‌ هایی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار همکاری کامل رژیم ایران با آژانس اتمی شد.

قسمتهایی از بیانیه اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شرح زیر است:

اتحادیه اروپا از مدیرکل برای گزارش در سند GOV/2022/24 و همچنین از معاون مدیرکل برای ارائه اطلاعات لازم در 1 ژوئن 2022 تشکر می‌کند.

اتحادیه اروپا بر تعهد راسخ و حمایت خود نسبت به اجرای کامل و موثر برجام تاکید می‌کند و مصمم است تا به همکاری با جامعه بین‌المللی جهت حفظ این توافق که از اهمیتی راهبردی برای عدم اشاعه هسته‌ای برخوردار است، ادامه دهد.

اتحادیه اروپا از تمامی کشورها می‌خواهد تا به حمایت از اجرای توافق در راستای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند.

اتحادیه اروپا عمیقا نگران این است که ایران – زمانی که درحال مذاکره برای بازگشت به اجرای کامل برجام است – دست به مجموعه اقدامات مغایر با برجام زده است که برخی از آن‌ها تبعات عدم اشاعه هسته‌ای جدی – و در برخی موارد حتی غیرقابل بازگشت – داشته باشند. این اقدامات که بازگشت به برجام را سخت‌تر می‌کنند شامل موارد زیر می‌شود:

تداوم انباشت اورانیوم غنی‌سازی شده که سطح و میزان آن بسیار بیشتر از حدود برجام است؛ ازجمله مواد با درصد غنای هشداربرانگیز 20 و همچنین 60 درصد که نگرانی برای اشاعه هسته‌ای محسوب می‌شوند

تداوم نصب، آزمایش و انباشت اورانیوم به همراه سانتریفیوژهای پیشرفته و IR-1

بسط بیشتر توانایی ساخت و ساز لوله‌های روتور و Belows سانتریفیوژ درحالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظارت و راستی‌آزمایی کامل دسترسی ندارد

تولید و پرتوافکنی اهداف اورانیومی با غنای کم و زیاد

ما نگرانی بزرگ خود نسبت به فعالیت‌های مهم بر روی اورانیوم فلزی که شامل اورانیوم با غنای 20 درصد و دستیابی به اطلاعات غیرقابل بازگشت می‌شود را یادآور می‌شویم و بنابراین از ایران می‌خواهیم که از کار بیشتر بر روی تبدیل UF6 به UF4 جهت تولید اورانیوم فلزی انجام ندهد و فعالیتی برای تولید اورانیوم فلزی انجام ندهد.

برخی از این اقدامات هیچ‌گونه توجیه غیرنظامی معتبری در چارچوب برنامه هسته‌ای اعلام شده توسط ایران ندارند.

ما عمیقا نگران این هستیم که از 23 فوریه 2021 فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدیدا تحت تاثیر تصمیم رژيم ایران مبنی بر توقف تدابیر شفافیت ذیل برجام ازجمله پروتکل الحاقی قرار گرفته است. آژانس از بخش حیاتی از اطلاعاتش درخصوص کلیت چرخه سوخت هسته‌ای ایران محروم مانده است.

تصمیم رژيم ایران شدیدا توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تایید اینکه مواد هسته‌ای و فعالیت‌های رژيم ایران تماما برای اهداف صلح‌آمیز استفاده می‌شوند را محدود می‌کند. ما از رژيم ایران می‌خواهیم که تمامی تدابیر جهت شفافیت را اعمال کند تا آژانس در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی در رابطه با برجام – که برای تداوم جریان اطلاعات ضرروی است – را ادامه دهد.

ما قویا ازرژيم ایران می‌خواهیم که از اتخاد اقدامات تنش‌زای بیشتر خودداری کند، از تمامی فعالیت‌های مغایز با برجام بازگردد و بدون تاخیر بیشتر، اجرای کامل – ازجمله تدابیر مرتبط با شفافیت – را ازسربگیرد. همکاری به موقع و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کاملا مهم است.

حفظ توانایی فنی آژانس برای احیا و حفظ تداوم اطلاعات جهت راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای رژيم ایران در آینده همچنان حیاتی است. ما دریافته‌ایم که تمامی داده‌ای نظارتی درحال ذخیره‌سازی است و درصورت ازسرگیری تعهدات هسته‌ای ذیل برجام توسط رژيم ایران، این داده‌ها در اختیار آژانس قرار خواهند گرفت.

اتحادیه اروپا حمایت قوی و قدردانی خود از مدیرکل بابت کار حرفه‌ای و بی‌طرفانه وی را ابراز می‌دارد و به طور کامل از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت تداوم اجرای ماموریت طولانی‌مدتش در زمینه نظارت و راستی‌آزمایی از رژيم ایران حمایت می‌کند.

همچنین قسمتی از بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی در شورای حکام آژانس اتمی به شرح زیر است:

فرانسه، آلمان و انگلیس از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس به دلیل گزارش اخیرش در GOV/2022/24 و همچنین آپارو، معاون مدیرکل برای ارائه اطلاعات فنی‌اش تشکر و قدردانی می‌کنند. ما آژانس را به دلیل گزارش‌هایش درخصوص تعهدات رژيم ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک – علی‌رغم اعمال محدودیت در رابطه با فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی‌اش در ایران – ستایش می‌کنیم.

ما عمیقا نگران پیشرفت‌های هسته‌ای مداوم ایران که در اسناد مدیرکل گزارش شده، هستیم. در نتیجه فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با برجام رژيم ایران در بیش از سه سال اخیر، برنامه هسته‌ای این کشور حال از گذشته نیز پیشرفته‌تر شده است. این مسئله امنیت بین‌المللی را تهدید و خطر تضعیف رژیم عدم اشاعه هسته‌ای جهانی را ایجاد می‌کند.

انباشت هشداربرانگیز مواد غنی‌سازی شده – علی‌الخصوص اورانیوم با غنای 60 درصد و اورانیوم با غنای 20 درصد – دلیلی برای نگرانی زیاد است. این مسئله باعث می‌شود تا زمان مورد نیاز رژيم ایران برای گریز هسته‌ای جهت رسیدن به اولین سلاح هسته‌ایش کمتر شود و به عدم اعتماد نسبت به اهداف ایران دامن بزند. بخشی از این ذخایر به اهداف غنی‌سازی شده تبدیل و پرتوافکنی شده‌اند که بازگشت به برجام را پیچیده‌تر می‌کند. هیچ‌یک از این فعالیت‌ها توجیه غیرنظامی معتبری در ایران ندارند.

پیشرفت‌های هسته‌ای رژيم ایران نه تنها خطرناک و غیرقانونی است بلکه خطر فروپاشی توافقی که کمک یکدیگر و با دقت برای احیای برجام نوشته شده بود را ایجاد می‌کنند. تداوم تحقیقات و توسعه و استفاده گسترده از سانتریفیوژهای پیشرفته به طور دائم توانایی‌های غنی‌سازی رژيم ایران را تقویت خواهند کرد.

رژيم ایران درحال حاضر با بیش از 2000 سانتریفیوژ پیشرفته قدرتمند به غنی‌سازی می‌پردازد که می‌توانند چندین برابر سریع‌تر از مدل سانتریفیوژهای مجاز در برجام غنی‌سازی کنند. هرچه ایران بیشتر به پیشرفت و انباشت اطلاعات با تبعات غیرقابل بازگشت به بپردازد، به همان اندازه بازگشت به برجام سخت‌تر خواهد شد.

این درباره فعالیت‌های توسعه و تحقیقات رژيم ایران در راستای تولید اورانیوم فلزی – که گامی کلیدی در توسعه سلاح هسته‌ای است – نیز صادق است. حیاتی است که رژيم ایران به چنین فعالیت‌هایی ادامه ندهد و کارهای بیشتری علی‌الخصوص در زمینه تبدیل UF6 به UF4 را آغاز نکند. تمامی این مسائل هیچ‌گونه توجیه غیرنظامی معتبری در ایران ندارند. پیشرفت در این زمینه به سرعت تعادل توافقی که در وین نهایی کردیم را برهم می‌زند.

یک سال و نیم است که از زمان توقف اجرای تدابیر نظارتی مرتبط با برجام توسط رژيم ایران و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به داده‌های حیاتی در رابطه با سانتریفیوژها و ساخت قطعات دسترسی ندارد. این بدان معناست که نه آژانس و نه جامعه بین‌المللی نمی‌داند که رژيم ایران چند سانتریفیوژ در فهرست موجودی خود دارد، چند مورد از آن‌ها ساخته شده و یا اینکه در کجا واقع هستند.

آژانس به طور واضح اعلام کرده که فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی در رابطه با برجام شدیدا تحت تاثیر تصمیم رژيم ایران مبنی بر توقف اجرای تعهداتش گرفته است. این مسئله این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به زمان از دست رفته از زمانی که رژيم ایران گام‌هایش را اتخاد کرده، آیا آژانس می‌تواند تداوم جریان اطلاعات در آینده را احیا کند یا نه. همشهری انلاین