بیانیه جمعي از زندانيان سياسي گوهردشت در اعتراض به رفتار وحشيانه علیه زندانيان سياسي اوین

در اعتراض به رفتار وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم و ضرب وشتم دو تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین، جمعی از زندانیان سیاس گوهر دشت بیانیه ای صادر کردند.

متن بیانیه

ما جمعي از زندانيان سياسي و عقيدتي زندان رجايي شهر که بخاطر رفتار کينه جويانه و ضد حقوق بشري مسوولين قضايي و امنيتي بعد از واقعه 28 فروردين 93 در بند 350 زندان اوين معروف به پنجشنبه سياه بر خلاف آيين نامه سازمان زندانهاي کشور ماده 68 قانون تفکيک جرائم مدتهاست به زندان جهنمي رجايي شهر بندهاي کاملاً خطرناک منتقل شده ايم ما بارهانسبت به عواقب رفتارهاي خشونت طلبانه و آنچه که در بندهاي عادي خطرناک ميگذرد و تصميم نابجا و نادرست مسوولين زندان نسبت به انتقال زندانيان سياسي به بندهاي عادي و خطرناک هشدار داده بوديم اما دولتمردان ايران همچنان قوانين را زير پا مي‌گذارند و با ما زندانيان سياسي آنگونه برخورد مي کنند که خودشان مي خواهند.

طي روزهاي گذشته زنداني سياسي ارژنگ داوودي از اندرزگاه 4سالن 12 سياسي در پي يک بحث لفظي با حاجيلو داديار زندان، به اندرزگاه 10 محل نگهداري زندانيان خطرناک منتقل گرديد و به تازگي هم دوتن از زندانيان سياسي به نامهاي سعيد جوکار و علي مشتاق که در بند 8 زندان اوين هستند توسط چند زنداني شرور با چراغ سبز مسوولين زندان و دستگاه اطلاعاتي به جان اين دوزنداني سياسي افتاده و آنها را درنهايت قساوت و بي رحمي مورد ضرب و شتم قرار دادند.

ما در مرحله اول اين اقدام وحشيانه نسبت به اين دو زنداني را محکوم کرده و اعلام ميداريم که مسوليت جان اين دوزنداني و تمامي زندانيان سياسي که در بندهاي عادي و خطرناک هستند بر عهده مسوولين زندان مي باشد، حمله تند و وحشيانه و خشن همراه با توهين و بي احترامي از سوي عده‌اي حلقه به گوش به زندانيان سياسي به مثابه حمله به حقوق بشر، دموکراسي و صلح و آزادي بيان بوده و مي باشد. و دولتمردان ايران بدانند که اينگونه حملات به زندانيان سياسي موجب افزايش تقويت عزم و اراده ما زندانيان سياسي در راه مبارزاتمان مي شود که در نهايت ما پيروزيم.

امضاء کنندگان: محمد رضا عالي پيام،، وحيد موسوي،، اسعد(بهنام) ابراهيم زاده،، علي مشهدي،، مسعود جعفرآبادي،، پيام باستاني.،،آرش اصلان مقدم،، ابراهيم فيروزي،، مسعود عرب چوبدار،،.ياسر حميدي شهرابي،، حميد بابايي ، حميد نوروزي،، عليرضا فراهاني،، ايرج حاتمي…

عکس سمت راست اوین و عکس سمت چپ گوهر دشت- رجایی شهر کرج است