بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به مناسب اول ماه مه روز جهانی کارگر

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد تهران به مناسب اول ماه مه روز جهانی کارگر

زنده باد جنبش اول ماه مه، زنده باد جنبش دادخواهی کارگری

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، که به پاسداشت یاد و خاطره تابناک کارگرانی که در حمله پلیس شیکاگو به تظاهرات حق طلبانه کارگری حدود یکصدو بیست سال پیش کشته شدند، و از این روی از سوی اتحادیه ها و سازمان های جهانی کارگری آن دوران به عنوان نماد اتحاد و همبستگی جنبش گسترده و دیر پای دادخواهی کارگران جهان پایه گذاری شده است. بر همه ی کارگران وزحمتکشان و همکاران  شریف گرامی باد.

به مناسبت روز جهانی کارگر سندیکا ها و اتحادیه ها و سازمانهای کارگری در کشورهای مختلف تلاش میکنند توجه وسیع افکار عمومی و رسانه ها را به دادخواهی کارگری افزایش داده و بر خلاف مراسم تبلیغاتی حکومتی و دولتی ،بی عدالتی های اجتماعی را افشاء و به صورت اعتصاب، راه پیمایی،تجمع اعتراضی،گرد همایی،سرود خوانی، اطلاعیه و دیگر روش ها، اعتراضات خود را اعلام و حقوق خود را طلب می نما یند. و درهمین این راستا ازعموم کارگران ایران دعوت می شود سازمانهای سندیکائی خود را ایجاد و در چنین روزهائی اعتراضات و خواست های خود را به مسئولان اعلام نمایند.

با اینکه تاریخ بزرگداشت اول ماه مه در ایران حدود صد سال سابقه دارد، اما متاسفانه به علت سرکوب های پلیسی،امنیتی و کارشکنی های دولتی و بر خلاف ادعاهای  گوش خراش مسئولان در حمایت از کارگر و همچنین همگانی نبودن تعطیلی روز جهانی کارگر، تا کنون بزرگداشتی شایسته ی مقام میلیونها کارگر و زحمت کش ایرانی در اول ماه مه برگزار نشده است.البته با وجود همه ی این مشکلات و موانع گوناگون ،سندیکای کارگران شرکت واحد همواره با سخت کوشی و همدلی و اتحاد و پذیرش خطرات به سهم خود این روز را گرامی داشته است.

سندیکای کارگران شرکت واحد همانند دیگر سندیکا های کارگری جهان که خواسته ها و اعتراضات خود را در چنین روزی اعلام می کنند،بخشی از مهمترین خواسته های خود را بدین شرح اعلام می نماید.

۱- آزادی فوری و بی قید شرط آقای رضا شهابی راننده زحمت کش شرکت واحد و عضو هیئت مدیره سندیکا از زندان و درمان وی  تا سلامتی کامل و بازگشت بکار و پرداخت همه ی حق و حقوق معوقه ایشان از تاریخ بازداشت.

۲- بازگشت بکار فوری رانندگان زحمت کش شرکت واحد آقایان حسن سعیدی ،وحید فریدونی،ناصر محرم زاده، که به علت پی گیری حقوق همکاران خود در سال گذشته باپرونده سازی و اعمال روش های غیر قانونی از کار معلق شده و هم اکنون در شرایط سخت اقتصادی بسر میبرند.

۳- رعایت شاَن و منزلت انسانی کارگران و پایان بخشیدن به رفتارهای غیر قانونی پلیسی امنیتی علیه فعالیت سندیکائی کارگران و آزادی همه ی زندانیان مدافع و فعال حقوق کارگری.

۴- تامین امنیت شغلی و جلوگیری از اخراج کارگران به ویژه فعالان حقوق کارگری و لغو قرادادهای سفید امضاء و موقت کارگری.

۵- تجدید نظر در حداقل دستمزد سال ۹۲ متناسب با گرانی کمر شکن و تورم روز افزون ، و تامین معاش خانواده در حد استانداردهای یک زندگی انسانی متناسب با نیازهای خوراک،پوشاک،مسکن،بهداشت وآموزش وپرورش.

۶- جلوگیری از کار کودکان به ویژه در امور خدمات جمع آوری و باز یافت زباله توسط باندهای خلاف کار و سازمانهای خدماتی شهرداری که روزبروز در حال گسترش است.

۷- پایان بخشیدن به تمامی بی عدالتی های مخالف حقوق انسانی و اجرای بی کم و کاست حقوق مردمی که ازسوی سازمانها و نهادهای بین الملی و جوامع حقوق بشری به رسمیت شناخته شده و رعایت آنها از وظایف حکومتگران می باشد.

در پایان یادآورمی شود سندیکای کارگران شرکت واحد حق خود می داند که در صورت عدم رسیدگی عادلانه به خواست هایش توسط مسئولان داخل کشور،با همکاری سندیکاها و اتحادیه های جهانی و به استناد حقوق بین المللی کارگری شکایت های خود را در نشست سالانه سازمان جهانی کار مطرح و از طریق ارگان های این سازمان پی گیری و احقاق حق نماید.

 با آرزوی گسترش عدالت آزادی و صلح جهانی

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه اردیبهشت ۹۲

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۱۰ اردیبهشت ماه۱۳۹۲