بیست و نهمین روز اعتصاب کارگران قهرمان فولاد اهواز +فیلم

روز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷ کارگران زحمتکش و شجاع گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای بیست و نهمین روز به اعتصاب، تجمع و راهپیمایی خود ادامه دادند. کارگران فولاد اهواز امروز مقابل شعبه سرپرستی بانک ملی تجمع کردند و شعار «صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر» سردادند.

کارگران همچنین شعار می‌دادند: «ام الفساد اهواز همینجاست همینجاست» و «مرگ گروه ملی به دست بانک ملی» و «این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی» و «بانک ملی حیا کن گروه ملی را رها کن».

کارگران سپس اقدام به راهپیمایی به سمت مرکز شهر کردند. آنها در هنگام عبور از روی پل نادری خروش «هیهات مناالذله» سردادند.

روحانی دروغگو کلید تدبیرت کو
کارگران فولاد اهواز سپس با در دست گرفن کلید و به صدا در آوردن آن‌ها به مسخره کردن روحانی و ادعای وی که کلید همه قفل‌ها را دارد پرداختند و شعار می‌دادند: «روحانی دروغگو کلید تدبیرت کو؟»

آن‌ها همچنین شعار می‌دادند: « کشور ما دزدخونه است توی جهان نمونه است» و « ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم» و « همشهری باغیرت حمایت حمایت» و «نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره» و… ایران پرس نیوز