بی دین و با دین بە کاروان براندازان بپیوندید

واکنش یک مداح مردمی و غيرحكومتی به ظلم و فساد حاکم بر کشور در مراسم عزاداری ماه محرم در اردبیل:

اینجا نه عراق است نه یک عده اسیرند
اینجا همه یا شیر و یا بچه ی شیرند
بیهوده نگویید که مشغول جهادید
تا خرخره غرق لجن ظلم و فسادید
از کشتن یک دخترک غمزده شادید (سحر خدایاری/دختر آبی)
لعنت به شما که همگی مست عنادید
آن ریش که بر صورتتان حیله فروش است
چون ریشه ندارد به گمانم دُم موش استا