تأكيد وزير ارتباطات روحاني بر ممنوعيت فيس بوك و توييتر و جلوگيري از جريان آزاد اطلاعات

خبرگزاري اطلاعات آخوندي موسوم به مهر، در روز 16مهر از جمع آوري 32هزار بشقاب ماهواره در استان همدان در نيمه اول سال ( تا 22 سپتامبر)خبر داد. فرمانده نيروي انتظامي رژيم در استان همدان در توضيح اين اقدام سركوبگرانه گفت: «ماهواره باعث بلوغ زودرس در نوجوانان مي‌شود. وي نيروي انتظامي را «خط مقدم جبهه جنگ نرم» خواند و گفت: «نيروي انتظامي ابتدا تذكر مي‌دهد و بعد تعهد مي‌گيرد و در صورت رعايت نكردن قاطعانه برخورد مي‌كند».

در روز 6مهر، نيز سپاه پاسداران در شيراز اعلام كرد: 800دستگاه آنتن و دریافت كننده شبکه‌های ماهواره‌يی را «به طور نمادین » زير چرخهاي نفربرهاي زرهي و غلطك و به عنوان «اقدامی ارزشی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان انقلاب و نظام» و «با حضور مسئولان استان و شهر شيراز» له كرده است. همزمان با اين «اقدام ارزشي» در شيراز آخوند روحاني در شوراي روابط خارجي در نيويورك مي‌گفت «در ايران همه به راحتي به شبكه‌هاي ماهواره دسترسي دارند، حتي روي پشت بامهاي هر روستايي آنتن ماهواره مي بينيد».

در همين حال، محمود واعظي وزير ارتباطات آخوند روحاني، قانوني بودن استفاده از فيسبوك و توييتر را رد كرد و گفت ممنوعيت روي شبكه‌هايي مانند فيسبوك و توئيتر قرار نبوده كه برداشته شود.

شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه ای گفت: به رغم ژستهاي توخالي آخوند روحاني در نيويورك و لفاظيهاي مضحك او، رژيم قرون وسطايي آخوندي در وحشت از خيزش توده هاي خشمگين و ناراضي، مذبوحانه تلاش مي‌كند همه راههاي دسترسي آزادانه مردم به اطلاعات را مسدود كند.

به رغم همه اقدامهاي سركوبگرانه، مقامهاي ريز و درشت آخوندها به طور مستمر از اينكه «حدود ۶۰درصد مردم تهران از ماهواره استفاده مي‌كنند» ،«از افزايش 99درصدي كشفيات تجهيزات ماهواره » و از «دوبرابر شدن ميزان روى آوردن مردم به ماهواره» ابراز وحشت مي كنند.