تبریک به مناسبت آغازسال ۲۰۲۳ میلادی 

خانم مریم رجوی فرارسیدن سال ۲۰۲۳ را به همه مردم جهان به ویژه دوستان وحامیان مردم و قیام ومقاومت ایران تبریک گفتند و سالی که در آن اثری از آخوندهای زن ستیز و استبداد دینی نباشد، سالی است که برای مردم ایران آزادی و برای منطقه و جهان، صلح و دوستی به ارمغان می‌آورد.