تبریک نوروزی 1393

نوروز بر تمامی عاشقان آزادی ایران زمین، رهبری مقاومت مردمی و عادلانه ایران، زندانیان سیاسی، مجاهدین قهرمان در زندان لیبرتی، یاران پایدار مقاومت و اشرف نشانان در سراسر جهان، هموطنان سرنگونی طلب و مردم عزیز ایران زمین خجسته و مبارک باد.

با امید و ایمان به فرا رسیدن بهاران آزادی ایران زمین
یاران و پشتیابان مجاهدین قهرمان و مقاومت عادلانه مردمی ایران زمین در استکهلم

نوروز 1393