تجارت خون در کميته خارجی پارلمان اروپا توسط کوبلر

shora
مسابقه با گوبلز در شيطان سازی از قربانيان سه حمام خون قبلی و دعوت از حکومت عراق برای کشتار چهارم

(پيگرد قضايی کوبلر از جانب مقاومت ايران و خانواده قربانيان به خاطر نقش مجرمانه اش در خونريزی ادامه می يابد

( مقاومت ايران قبل از حمام خون بعدی، مصرانه از پارلمان اروپا خواهان اعزام يک هيأت حقيقت ياب انسان دوستانه به ليبرتی و اشرف و انتشار نتايج تحقيقات آنهاست
سناريوی دعوت از کوبلر در کميته خارجی پارلمان اروپا و سريال دروغپردازيهای او عليه پناهندگان بی دفاع
در بعدازظهر چهارشنبه 29 مه بوی خون می داد. او آمده بود تا قبل از پايان تحميلی مأموريتش در عراق، مسأله مبرم امنيت در کمپ ليبرتی را دور بزند، همدستی خود با حکومت عراق و فاشيسم دينی حاکم بر ايران را مسکوت بگذارد، تقصيرات را بر دوش قربانيان و رهبری کمپ بگذارد و به مهوعترين صورت دستهای خونين مالکی را ببوسد و بشويد. اين مسابقه يی با گوبلز در دروغگويی و شيطان سازی از قربانيان و در عين حال انتقام گيری از مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگان در اشرف و ليبرتی در پارلمان اروپا، به ويژه رئيس هيأت رابطه با عراق، رئيس کميته بين المللی در جستجوی عدالت (ISJ) و دوستان ايران آزاد در اين پارلمان بود.
مارتين کوبلر که همسرش سفير آلمان در عراق است از اين پيشتر به نحوی حيرت انگيز در مقام نماينده ويژه دبيرکل نيازمندی صنايع آلمان برای سرمايه گذاری در عراق را مورد تأکيد قرار داده و گفته بود: «تجار آلمانی به خوبی توصيه می شوند که عراق را در نظر داشته باشند» (نشريه ديالوگ عراقی- آلمانی شماره 3سپتامبر 2012).
در روز 7فروردين92 (27مارس2013) طاهر بومدرا، مشاور ويژه دبيرکل در مورد اشرف و رئيس حقوق بشر يونامی در يک اجلاس در پارلمان اروپا در بروکسل فاش کرد اهداف واقعی از روند جابه جايی ساکنان اشرف به ليبرتی که توسط کوبلر انجام گرفت «بسيار شريرانه بود… هر دوی ما می دانستيم که هدف واقعی اين جابه جايی- قرار دادن آدمها در کمپ زندان گونه ليبرتی بود و همچنين دستکاری پرونده ها و عکسها که ما در يونامی آنها را توليد کرديم». بومدرا از اين پيشتر در روز 23شهريور91 (13سپتامبر 2012) تحت سوگند در استماع کنگره آمريکا در همين باره با جزييات شهادت داد.
در همين اجلاس جيم هيگينز گفت: «آيا اين حرف مبالغه است که بگوييم جرم وی خيانت است؟ کسی که با مقامات رژيم ايران مشورت يا گفتگو کند، کسی است که دستور کار ديگری دارد و ما می دانيم که اين دستورکار چيست».
سپس تونه کلام اضافه کرد: آنچه طاهر بومدرا و وسلی مارتين افشا کردند «يک رسوايی برای ملل متحد و اصول عاليه يی است که نمايندگی می کند. اعتبار ملل متحد به شدت آسيب ديده است. طبق معمول ما با سياستهای اپورتونيستی مواجهيم که محاسبات سياسی بر سرنوشت انسانها و ارزشهای انسانی ارجحيت دارد… ما با اپورتونيسم سياسی مواجهيم که برخی افراد و برخی کشورها را برانگيخته که برای سهيم شدن در نفت و گاز عراق تراژدی را ناديده بگيرند. و نمی خواهند مشکلی با رژيم عراق که با رژيم ايران مرتبط است، پيدا کنند».
گروه کار بازداشتهای خودسرانه ملل متحد در يک سال گذشته در دو نظريه اعلام کرد که ليبرتی يک زندان است. ژنرال جيمز جونز مشاور پيشين امنيت ملی پرزيدنت اوباما در روز 22اسفند91 (12مارس2013) پس از حمله موشکی به ليبرتی که هشت کشته و بيش از 100مجروح بر جای گذاشت به صراحت به تلويزيون سی.ان.ان گفت: «من اين را قبلاً گفته ام و پايش هم هستم که ساکنان کمپ ليبرتی وضعيتی بدتر از کسانی داشته اند که در گوانتانامو بوده اند».
هدف از رگبار دروغپردازيهای کوبلر در کميته خارجی پارلمان اروپا عليه ساکنان ليبرتی و رهبری کمپ، پوشاندن همين حقيقت است. يک فرار به جلوی حقيرانه و «بسيار منافقانه» آن چنان که هشت تن از نمايندگان پارلمان اروپا به او گفتند. آنها خواستار اخراج کوبلر شدند.
در سناريوی لجن پراکنی و شيطان سازی جايی برای پاسخگويی نماينده ساکنان و هيچ يک از وکلا و مشاوران حقوقی آنها پيش بينی نشده بود تا ميدان برای تاخت و تاز يک جانبه کوبلر هر چه بازتر باشد. دروغهای کوبلر البته تازگی نداشت و تا به حال در دهها اطلاعيه شورای ملی مقاومت ايران با جزييات برملا شده است. از جمله اطلاعيه 25فروردين92 (14آوريل 2013) درباره «هفت دروغ عمده از سوی کوبلر و ضرورت همراهی نمايندگان آمريکا و کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد با مأموران کوبلر در ليبرتی».
آنچه جديد و به غايت وقيحانه است دعوت از حکومت عراق برای کشتار چهارم در اشرف است. کوبلر در اين رابطه گفت: «يک حکم دادگاه در روزهای آتی وجود خواهد داشت که 100نفر باقيمانده را بيرون کند چرا که اين درگيری بيش از حد طول کشيده است و همچنين يک کميته تشکيل خواهد شد که ارزش اموال را مشخص کند و از آنها ليست برداری کند و البته از ساکنان اشرف هم خواسته شده که وکلايشان را معرفی کنند و آنها را به اين کميته بفرستند».
اين در حاليست که کوبلر به خوبی از نامه سناتور توريسلی نماينده قانونی ساکنان به تاريخ 28ارديبهشت92 (18مه2013) خطاب به 100نفر حافظان اموال مطلع است. اين نامه که رو نوشت آن برای جفری فلتمن، معاون دبيرکل ملل متحد، سفير رابرت بيکرافت، سفير برت مک گرگ، والکر تورک، مسئول حفاظت بين المللی کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد و جورج باکوس، مشاور مالکی و مسئول پرونده ليبرتی و اشرف فرستاده شده است، می نويسد: «من روز 11 مه از طريق سفير کوبلر مطلع شدم که ”دولت عراق يک دستور تخليه که توسط دادگاه صادر شده را در اختيار دارد“. به شما بدينوسيله توصيه می شود هر زمانی در معرض آن قرار گرفتيد که بخواهند چنين چيزی را به شما ابلاغ کنند، آن را به من به عنوان وکيل حقوقی داراييهای اشرف ارجاع دهيد.
دولت عراق و يونامی در ژانويه2013 مطلع شدند که استيون اشنيبام و من به منظور نمايندگی قانونی ساکنان اشرف و ليبرتی مشغول به کار شده ايم. آنها همچنين مطلع شده اند که وکلای محلی برای کمک به ما به کار گرفته شده اند و من منتظر تأييديه مکتوب دولت عراق در مورد شرايط مذاکره هستم.
به عنوان حافظان اموال، شما مجاز نيستيد ابلاغيه يی را قبول کنيد يا از جانب صاحبان اصلی اموال کمپ اشرف درگير مذاکره بشويد. پروفسور اشنيبام و من به عنوان وکلا، پيشنهاد ملاقات و صحبت با دولت عراق برای حل همه اموال منقول و غيرمنقول را داده ايم. ولی پيشنهاد ما هم چنان بی جواب مانده است. داراييها در يد اختيار وکلاست».
سفسطه و دروغ و بلوف همراه با تقلب و مقصر جلوه دادن قربانی و به جيب خود ريختن حاصل کار ديگران (از جمله گفتگوهای سکرتری کلينتون و خانم باربارا ليف و کميسر عالی پناهندگان ملل متحد و نمايندگان مقاومت ايران با دولت آلبانی) شيوه شناخته شده مارتين کوبلر است. او به خوبی آموخته است که دروغ را بايد هر چه بزرگتر بگويد، اما مشکل در اين است که کسی باور نمی کند! از قبيل اين که ساکنان انگشتان خود را سمباده می کشند، آشغالها را در کمپ پهن می کنند، منابع فاضلاب را می ترکانند، تی والها را خرد می کنند و… ..
مقاومت ايران تا زمان حمله موشکی 21بهمن91 (9فوريه 2013) ضمن يک سال در بيش از 1000 نامه و ايميل و اطلاعيه و گزارش روزانه از اشرف و ليبرتی، که به هر دادگاهی قابل ارائه است، دروغهای کوبلر را يکايک برملا کرده است.
پيگرد قضايی مارتين کوبلر به خاطر نقش مجرمانه اش در خونريزی از جانب مقاومت ايران و خانواده قربانيان ادامه می يابد. نقش بسيار مشکوک اين شخص در سلب مالکيت از ساکنان اشرف حاکی از همدستی در سرقت اموال است.
مقاومت ايران در بيانيه 26ارديبهشت ماه (16مه2013) «توجه سخنگويان وزارت خارجه را به نامه مورخ 15ارديبهشت (5 مه) نماينده ساکنان اشرف و ليبرتی به وزير کری را که درباره جزييات مربوط به باز اسکان، همکاريهای مجاهدين خلق و مسأله مبرم امنيت در ليبرتی همراه با دروغگوييهای کوبلر و نقش مأموران ويژه او در اذيت و آزار ساکنان است، جلب می کند و از سکرتری کری می خواهد يک هيأت حقيقت ياب را با شرکت شخصيتها و ژنرالهای آمريکايی، که از اين پيشتر درخواست داده اند که از ليبرتی بازديد کنند، به ليبرتی بفرستد و گزارش کار آنها برای اطلاع افکار عمومی منتشر شود».
همچنين در روز 6خرداد (27مه) 18شخصيت سياسی اروپايی و آمريکايی که در سالهای گذشته به اشرف رفته اند، اعلام کردند: «اقدامات انجام شده توسط آقای کوبلر و کارکنان وی در ليبرتی جنايتکارانه هستند و بايد در يک دادگاه صالح مورد بررسی قرار گيرد به طوری که اين گونه جنايتها، در ليبرتی، اشرف يا هر جای ديگر تحت نام سازمان ملل متحد تکرار نگردد. با توجه به شناخت ما از مجاهدين خلق، ساکنان اشرف و ليبرتی، اعمال آقای کوبلر و وضعيت دولتهای عراق و ايران، ما آماده ايم تا در مقابل هر دادگاه بين المللی شهادت دهيم…
ما خواهان هيأت تحقيق بين المللی برای بازنگری در اقدامهای آقای مارتين کوبلر و کارکنان وی عليه ساکنان اشرف و ليبرتی هستيم. تحقيقات آنها بايد در اختيار عموم قرار گيرد».
مقاومت ايران مصرانه از هيأت رئيسه پارلمان اروپا و رئيس هيأت رابطه با عراق می خواهد يک هيأت حقيقت ياب انسان دوستانه از اين پارلمان را همراه با نماينده ساکنان و دو تن از وکلای آنها قبل از حمام خون بعدی به ليبرتی و اشرف بفرستند و نتايج تحقيقات آنها را برای اطلاع افکار عمومی منتشر سازند. مجاهدين خلق متعهد به حداکثر همکاری با اين هيأت حقيقت ياب هستند. اما اگر کسی مانع اين سفر است و می خواهد حقايق را بپوشاند تا رگبار دروغهای کوبلر عليه ساکنان بی دفاع کماکان ادامه پيدا کند، پارلمان اروپا بايد بدون هر گونه ملاحظه سياسی اعلام کند چه کسی و چرا با اين مأموريت انسان دوستانه مخالفت می ورزد؟
دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

(9خرداد 1392) 30 مه 2013