تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران +فیلم

بازنشستگان در تهران از صبح امروز سه‌شنبه ۲۴مهر در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع بازنشستگان کشوری، پیش‌کسوتان و پرستاری و بهداشت حضور داشتند.

بر روی تراکتهایی که در دست بازنشستگان است از جمله نوشته شده است:‌

تشکل، اعتراض حق مسلم ماست

در خموشیهای من فریادهاست آن که دریابد چه می‌گویم کجاست؟

مشکل ما بازنشستگان وعده درمانی مسئولان است

تا رسیدن به خواسته‌های قانونی پیگیری ادامه دارد