تجمع زنان معترض در خارج از استودیوم ازادی

بر اساس خبرهای دريافتی از تهران، جمع زيادی از زنان در مقابل در غربی ورزشگاه آزادی تجمع کرده و خواهان حضور در جشن حضور تیم ملی در جام جهانی شده‌اند. اما با ممانعت نيروهای امنيتی روبه رو شدند و ا جازه ورود به داخل ورزشگاه را نمی يابند.
زنان تجمع کننده در مقابل در ورزشگاه آزادی شعار می دهند: «استاديوم خاليه… جای زنا خاليه». «استاديوم خاليه، مايه شرمساريه»
زنان می گويند ديروز خيابانها را فتح کرديم، امروز استاديوم را. انها میگویند زنان امروز اين درهای بسته را باز خواهند کرد.

لحظاتی پيش نيز نيروهای امنيتی با اعلام حضور غيرقانونی زنان در مقابل درب ورزشگاه آزادی خواهان ترک محل توسط آنها شد اما با بی اعتنايی جمعيت روبه رو شدند.

مزدوری که بلندگوی را در اختيار داشت گفت: شاديهايتان را ديشب کرديد… امروز نوبت آقايان استو ”آقايون دست خانوم ها رو بگيريد ببريد خونه“

با گفتن اين جملات انبوه جمعيت اين مزدور را به شدت هو کردند.