تجمع و اعتراض کارگران قطار شهری اهواز، ۱۵ماه حقوق معوقه طلبکاریم !!!!

گروهی از کارگران نگهبان شاغل در پروژه ساخت قطار شهری اهواز صبح امروز (۱۳ بهمن ماه) به پرداخت نشدن دست‌کم ۱۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده‌ی خود اعتراض کردند.

یکی از کارگران در تشریح مشکلات خود و همکارانش گفت: ما ۱۱۳ کارگر نگهبان قطار شهری اهواز هستیم که حدود ۱۵ ماه مطالبات معوقه از شرکت پیمانکاری کیسون مجری این پروژه عمرانی طلبکاریم.

او با بیان اینکه هرچند ماه یکبار بخشی از معوقات مزدی ما پرداخت می‌شود، افزود: علارغم اینکه فعالیت پروژه قطار شهری اهواز چندین سال است (از سال ۹۷) تعطیل شده، هرکدام از کارگران نگهبان به صورت شبانه‌روزی مشغول حفاظت از اموال پیمانکاری هستیم که هیچ توجهی به پرداخت مطالبات ما نمی‌کند.

او افزود: دلیل ادامه همکاری ما در پروژه قطار شهری اهواز، کمبود اشتغال در منطقه و افزایش سن کارگران و اینکه کاری برای اشتغال مجدد آن‌ها وجود ندارد، است.

طبق اظهارات وی؛ پیش از این حدود ۹۰۰ کارگر پیمانی در قطار شهری اهواز کار می‌کردند که به مرور شغل خود را با متوقف شدن پروژه از دست داده‌اند. ایلنا