تجمع ۱۵۰ راننده شرکت واحد مقابل شهرداری تهران

صبح امروز ۱۵۰ راننده شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران همراه با خانواده های خود در اعتراض به افزایش قیمت ۲۵ هزار تومانی هر متر از مجتمعی که در آن سکونت دارند، مقابل شهرداری تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان که در مجتمعی ۱۶۴ واحدی در شهر ورامین سکونت دارند به افزایش قیمت هر متر از این مجتمع از ۴۵۰ به ۴۷۵ هزار تومان اعتراض داشتند.

«محمدرضا عابدی» از رانندگان ناراضی گفت: مسکن شرکت واحد، ۱۲ واحد تجاری مجتمع را برداشته است که قرار بود با راه اندازی آنها و درآمدی که از این طریق بدست می‌آید دستمزد نگهبان و خرج های جانبی دیگر تامین شود.

به گفته آقای عابدی، ۱۲ واحد مذکور به حال خود رها شده‌اند و مسکن شرکت واحد در این رابطه پاسخگو نیست.

همچنین کارگران معترض، نسبت به نبود آب آشامیدنی و عدم امنیت منطقه ای که مجتمع مسکونی در آن واقع شده است نگران بودند.