تحریمهای بیشتر و شکننده تر بر علیه نظام ولایت فقیه

سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا لایحه‌ای را تنظیم کرده‌اند که براساس آن تحریم‌های جدید و شکننده ای علیه نظام ولایت فقیه به رای گذاشته خواهد شد و حتی برخی سناتورهای دموکرات هم با جمهوری‌خواهان همراهی خواهند کرد.

به گزارش سایت خبری کنگره آمریکا، هيل، سناتور ليندزي گراهام گفت سناي آمريکا در سال آينده درباره تحريم‌هاي جديد عليه رژيم ايران رأي‌گيري خواهد کرد. وي افزود: اين يک رأي‌گيري سختي براي دموکرات‌ها خواهد بود.

سناتور گراهام افزود: يک قطعنامه جديد توسط رييس روابط عمومي سنا، باب منندز و مارک کرک در ژانويه ارائه خواهد شد. قطعنامه، تحريم‌هاي جديد را، درصورتي‌که رژيم ايران از انجام توافق‌ها سر باز زند و از مسير گفتگوها خارج شود، اعمال خواهد کرد. مطابق اين قطعنامه، هر نوع حيله‌گري از سوي رژيم ايران در اجراي توافقات، جواز اعمال تحريم‌هاي جديد خواهد بود.
سناتور ليندزي گراهام هم‌چنين گفت: در سال جديد شما با يک کنگره سرسخت هنگام طرح موضوع رژيم ايران مواجه خواهيد بود، کنگره‌اي که از اجراي تحريم‌هاي واقعي، اطمينان حاصل خواهد کرد و حرف نهايي را در همه زمينه‌ها، خواهد زد.
سايت كنگره، هيل – 27 دسامبر

به گزارش فاكس‌نيوز، سناتور مايك كرك با همه توان به سنا فشار وارد مي‌كند تا قطعنامه  اعمال تحريمها عليه رژيم ايران تصويب شود.
ميچ مك كانل رهبر اكثريت نيز گفت، رأي‌گيري بر سر قطعنامه تحريمها عليه رژيم ايران يكي از مهمترين رأي‌گيريها خواهد بود و انتظارم اين است كه موفق خواهد شد.
فاكس نيوز افزود: سناتورهاي جمهوريخواه و دموكرات براي اعمال تحريمهاي جديدي عليه رژيم ياغي حاكم بر ايران تلاش مي‌كنند. اين فراخوان ها توسط سناتورهايي هم‌چون جان مك كين،  ليندزي گراهام، كلي آيكات هدايت مي شود.
سناتور  دايانا فين شتاين، رئيس كميته اطلاعات به رويتر گفت:  شكست گفتگوها، ضربه اي به منافع امريكا  محسوب
مي شود و منطقه آشفته كنوني خاورميانه را بي‌ثبات‌تر خواهد كرد.
فاكس نيوز – 28دسامبر