تحریمهای جدید روسیه توسط ژاپن از ۷ژوئن

بر اساس بیانیه وزارت خارجه ژاپن، تحریم‌های مربوط به مسدود کردن دارایی‌ها در ژاپن، در صورت وجود، و همچنین ممنوعیت تراکنش‌های مالی با این سازمان‌ها، از ۷ ژوئن اجرایی می‌شود.

این وزارتخانه گفت: «علاوه بر این، ممنوعیتی برای صادرات کالاهایی که به تقویت پایه صنعتی فدراسیون روسیه کمک می کنند، اعمال شده است. ایسنا