تحریم سراسری نمایش انتخابات رژیم آخوندی به روايت آمار

 

tahrimوبلاگ دانشجو: طبق نتايج نهايي اعلام شده از سوي خبرگزاري هاي رسمي رژيم کل آراي ماخوذه در شهر تهران کمي بيش از 2 میلیون و 862 هزار بوده است و اين در حاليست که منابع حکومتی ميزان مشارکت مردم را در پایتخت حدود 50٪ اعلام کرده اند.

طبق آخرین آمارها تعداد واجدین شرایط رای دادن در تهران حدود 8 میلیون نفر است و در خوشبينانه ترين حالت اگر به آمار هاي که خود رژيم داده است اتکا کنيم، ميزان مشارکت حدود 36٪ بوده و به عبارت ديگر بیش از 64٪ از مردم تهران انتخابات نمايشي رژيم را تحريم کرده اند.

همچنين طبق آمارهاي ارائه شده از سوي منابع رسمي رژيم در انتخابات سال 1388 تعداد کل آراي صحيح در شهر تهران 7.405.839 بوده است و ميزان مشارکت در آن سال بيش از 85٪ درصد اعلام گرديد که با توجه به نتايج يک جانبه اعلام شده، وجود تقلب از سوي حکومت طبق اين آمارها در آن سال کاملاً مشهود بود و اين خود ثابت مي‌کند که هيچ گاه نبايد در حيطه مسائل انتخابات به رژيم اعتماد کرد.

در پايان مي‌توان گفت ميزان مشارکت عمومي در انتخابات سال 1392 حدأقل 50٪ نسبت به چهار سال گذشته کاهش يافته است و اگر انتخابات شوراي شهر و روستا و در بعضي نقاط انتخابات ميان دوره اي مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوري 1392 برگزار نمي‌شد به احتمال بسيار زياد مشارکت عمومي حتي به 25٪ هم نمي‌رسيد.