تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران  

 به گزارش رویترز، آمریکا تحریم هایی علیه بنیاد تعاون سپاه پاسداران ومقامات أرشد رژیم ایران اعمال کرد. همچنین فشارها را بر رژیم ایران به دلیل سرکوب اعتراضات افزایش داد.

 وزارت خزانه‌ داری آمریکا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ‌عنوان یک مجموعه اقتصادی که توسط مقامات أرشد این گروه برای مدیریت سرمایه‌ گذاری ها وحضوردر بخش‌ های اقتصاد ایران ایجاد شده است، معرفی کرده است.

وزارت خزانه ‌داری گفت پنج تن از اعضای هیأت مدیره بنیاد تعاون سپاه، معاون وزیر اطلاعات وامنیت وچهار فرمانده أرشد سپاه در ایران هدف قرار گرفتند.

.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا گزارش کرد: لیست‌ گذاری ها وبروز رسانی لیست ‌گذاری ها مرتبط با ایران؛ به روز رسانی لیست‌ گذاری منع گسترش تسلیحات هسته‌ ای؛ به روز رسانی لیست‌ گذاری ضد تروریسم
افراد زیر به لیست نامگذاری شده ویژه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه ‌داری آمریکا SDN OFAC

 اضافه شده‌اند:

یحیی علاالدینی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه
کورش آسیابانی… جانشین فرمانده قرارگاه منطقه‌یی غرب (نجف اشرف) سرتیپ دوم… در ارتباط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمد نظر عظیمی… فرمانده قرارگاه غرب نجف اشرف… سرتیپ… مرتبط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
جمال بابامرادی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه
مجتبی فدا، اصفهان… سرتیپ دوم سپاه… مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
احمد کریمی، تهران… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه
علی اصغر نوروزی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه
ناصر راشدی… معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات و امنیت ایران… در ارتباط با وزارت اطلاعات و امنیت ایران
سیّدامین‌اله امامی طباطبایی… در ارتباط با بنیاد تعاون سپه
حسین تناور… شهرداری زین‌الدین قم… سرتیپ دوم سپاه… در ارتباط با: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تغییرات زیر در لیست نامگذاری شده ویژه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌ داری آمریکا وارد شده است.
بنیاد تعاون سپه… مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.